Nákaza psinkou tu dle slov Karla Makoně z plzeňské Záchranné stanice živočichů byla potvrzena již 
u několika desítek odchycených nebo nalezených uhynulých lišek a kun v regionu. Jih Čech ale tato nemoc netrápí.

„O žádném případu zatím nevíme ani nemáme nic prokázané," informoval 
o aktuálním výskytu psinky na jihu Čech František Kouba, ředitel Krajské veterinární správy Státní veterinární správy Jihočeského kraje s tím, že pravděpodobnost, že by se psinka rozšířila z Plzeňského kraje sem k nám na jih Čech, je malá.

Pro člověka psinka nebezpečná není, nakazit se jí totiž nemůže. Daleko větší nebezpečí představuje toto virové onemocnění pro psy. Ti přitom s liškou nemusí přijít vůbec do styku, neboť choroba je přenosná kapénkami nebo sekrety.

Pes se tak může nakazit velmi snadno. Stačí jen, aby zvíře očichalo třeba strom, kde před tím byla nemocná liška. Jedinou možností, jak svého čtyřnohého mazlíčka před psinkou ochránit, je očkování. To ale není povinné, a tak majitelé nechávají v mnoha případech své psy očkovat jen proti vzteklině. „Proti psince se musí povinně očkovat psi připravovaní k lovecké zkoušce," uvedl jednu výjimku František Kouba.   (mv, ks)