Jenom přibližně deset kilometrů od Jindřichova Hradce se nachází Čihadlo, což je jedna z vytipovaných lokalit, kde by mohlo být v budoucnu vybudováno hlubinné úložiště radioaktivního odpadu.

Místním se tento záměr nelíbí, což v minulosti vyjádřili i v referendu. Nyní se již podruhé vypravili na Pochod proti úložišti, stejně jako lidé na dalších šesti místech, která jsou v hledáčku Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO).

Letošního protestu se ale nezúčastnilo tolik lidí, jako v loňském roce. Na poklidný protest přišlo jen kolem čtyř desítek obyvatel obcí, do jejichž katastru by úložiště spadalo. „Doufali jsme, že lidí přijde víc. Ale asi je to i tím, že je proces výběru lokality zdlouhavý a lidé už jsou z toho unavení a nevidí už potřebu nějak vyjádřit svůj názor," míní místostarosta Pluhova Žďáru Petr Nohava.

Ti, kteří sem přišli, ale většinou mají jasno. „Vhodné místo pro takové úložiště se hledá po celém světě a zatím se to nikde nepodařilo. Nikdo vlastně ještě neřekl, co je bezpečné. Myslím, že by peníze měli raději věnovat výzkumu než hledání lokality," míní Marie Čadová z Deštné. Protestujícím vadí ale i to, že není jasně dáno, podle čeho se nakonec lokalita vybere.

Právě nejasnosti ohledně kritérií, která budou rozhodující při zúžení počtu míst vhodných pro úložiště, vadí zainteresovaným obcím. „Není jasné, jak se budou lokality posuzovat a dál dělit," upozornil Petr Nohava. Jak trochu posmutněle dodal Zdeněk Leitner, starosta Okrouhlé Radouně, která sice nespadá přímo do zkoumané lokality, ale je v její těsné blízkosti, hlavním kritériem zřejmě bude nakloněnost obyvatel.

Podle Ivany Škvorové, vedoucí oddělení komunikace Správy úložišť radioaktivních odpadů, je jedinou cestou k nalezení konsensu s dotčenými obcemi a veřejností ohledně výběru lokality právě jednání se všemi, kterých se to týká. „V této věci došlo k významnému pokroku na Pracovní skupině pro dialog o hlubinném úložišti. Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě iniciace na této pracovní skupině připravuje návrh zákonné úpravy, jak bude konsensuálně vybrána lokalita pro hlubinné úložiště, a to v zájmu dotčených obcí," informovala s tím, že tento způsob komunikace považuje správa úložišť za přínosný. „Organizované protesty, na řadě míst, navíc s účastí lidí, kteří v těchto lokalitách nežijí, k výsledku nikdy nepovedou," upozornila.

Podle starostky Lodhéřova Zdeňky Klesalové však stále lidem chybí informace. „Někomu se může zdát, že právě nám úložiště nevadí, ale není to tak. Je podle nás potřeba, aby lokality byly prozkoumány všechny. Pokud ne, jak můžeme vědět, že ta naše je nebo není vhodná? První neinvazivní fázi tedy strpíme a budeme se snažit, aby se k lidem dostalo co nejvíc informací. Chceme o všem mluvit v klidu, bez emocí a popravdě," říká starostka.

Nic by se nemělo uspěchat ani podle Růženy Fischerové z Deštné, která se zúčastnila pochodu proti úložišti. „Dotýká se nás to hodně. Myslím, že máme zodpovědnost vůči budoucím generacím," naznačila.

Letos by ve vytipovaných lokalitách mělo dojít k hlavním terénním měřením, majitelé pozemků již dostali ze správy úložišť vyrozumění, že práce budou zahájeny. Jednat se zatím bude o neinvazivní metody.

Jasno o tom, v které ze sedmi vytipovaných lokalit nakonec úložiště vznikne, by mělo být nejpozději do roku 2025. Samotný prostor pro ukládání vyhořelého paliva z jaderných elektráren by pak měl vzniknout do roku 2065.

Co čeká vytipované lokality

V minulém roce již byly některé geologické práce zahájeny. Jednalo se například o zpracování realizačních projektů geologických prací pro všech sedm území, představení plánovaných terénních a laboratorních prací pro širokou veřejnost v dotčených obcích, písemné kontaktování majitelů pozemků v jednotlivých územích a komunikace s nimi, rešeršní práce související s vrtnými a geofyzikálními pracemi realizovanými v minulosti, příprava mapových a jiných podkladů (letecké snímky).

V současnosti již došlo na terénní pochůzky, rekognoskaci terénu, terénní vyhledávání a hodnocení využitelnosti hlubokých vrtů realizovaných v minulosti.

Ve finální fázi jsou přípravy plánů hydrogeologického monitoringu, monitoringu radonu v půdě, ovzduší a stavebních objektech, anomálií ionizačního záření a prašnosti.

Větší kampaňovitá měření a odběry vzorků budou probíhat po přesné lokalizaci měřících profilů a specifikaci odběrných míst, a to nejdříve koncem léta. V letošním roce by se měla odehrát hlavní terénní měření.

v příštím roce by pravděpodobně mělo dojít k dokončení průzkumů, a to vzhledem k legislativním omezením.

Čihadlo

Čihadlo je jedna ze sedmi vytipovaných lokalit, kde by mohlo vzniknout hlubinné úložiště radioaktivního odpadu. Zasahuje do území obcí Deštná, Lodhéřov, Pluhův Žďár a Světce. Průzkumné území pro úložiště se zde rozkládá na ploše přibližně 26 kilometrů čtverečních.

Proč jste přišli na pochod proti úložišti?

Iveta Nohavová, Klenov

Přišli jsme vyjádřit podporu proti úložišti. Není nám to lhostejné. Byli jsme tady už loni. Vadí mi to z několika pohledů. Jednak jde o netransparentnost, dále jde o možné zamoření vody a nerespektování názorů místních. Myslím, že samotný proces výběru není transparentní.

Jaroslava Kublová, Deštná - Samoty

Úložiště tady nechceme. Je tím ohrožena budoucnost regionu. Jde o stavbu ohromného rozsahu. Bojíme se i ohrožení zdrojů vody, kterých je tady v okolí spousta. Už jsme reagovali i na dopis od správy úložišť. Lidé si myslí, že když už jednou řekli v referendu ne, nic se stavět nebude.

Marie Nedbalová, Světce

Co k tomu říct? Voda by byla pryč, lesy nám zmaří, když je budou muset podkopat, tak to všechno spadne. Všechno to bude špatně. My to máme skoro za humny. A co pak, když dojdete na kopec a už se nikam dál nedostanete? Navíc jsou tam všude zdroje vody pro obce okolo.

Bohuslav Klusáček, Světce

Týká se to i mých pozemků. Jako laik tomu ale nerozumím, takže bych to chtěl lépe vysvětlit. Já to nejsem schopen posoudit. Chtělo by to postavit proti sobě dva oponenty, aby bylo možné porovnat informace. Co vím jako laik, že i samotná doprava odpadu může být nebezpečná.

Petra Lejtnarová