„Naše služby jsou určeny uživatelům jakýchkoli návykových či psychotropních látek, ať už je berou injekčně, šňupají nebo kouří, a také osobám poskytujícím placené sexuální služby. Pracovníci se s klienty setkávají přímo na ulicích, v jejich bytech, ve squatech či barech,“ říká vedoucí služby Kamil Podzimek. Podle jeho slov žádná jiná instituce v současné době tuto sociální službu na Jindřichohradecku neposkytuje.

Jihočeský streetwork PREVENT provádí terénní sociální práci s týmem třinácti terénních pracovníků. Cílem je vyhledávat a kontaktovat osoby závislé a závislostmi ohrožené s cílem snižovat rizika jejich způsobu života a chránit veřejné zdraví.

Kateřina Malečová Suková