Nyní mu však končí smlouva, a městská rada proto vyhlásila možnost žádat o grant na rok 2010 až 2012 pro právnické osoby se sídlem na území města, avšak s výjimkou městských a státních organizací.

Tiskopisy potřebné k podání žádosti o grant včetně zásad a pravidel pro poskytování podpor jsou k dispozici na internetových stránkách města.

„Sdružení Meta může samozřejmě o grant požádat znovu. V protidrogovém centru, které nyní stále vede toto sdružení, se provádí poradenská činnost jak preventivní, tak pro závislé,“ informoval dačický tajemník Karel Macků.