Mimo jiné přispěly k vytvoření pozice finanční manažerky a tím i zvýšení úrovně finančního řízení. Zároveň umožnily další vzdělávání zaměstnanců v oblasti managementu a práce s klienty.

V neposlední řadě byl projekt zaměřený i na strategické a operační plánování rozvoje organizace.
„Vycházíme z předpokladu, že pouze dobře řízená a vnitřně silná organizace s vizí může poskytovat kvalitní služby lidem s postižením,“ říká ředitel sdružení Proutek Jan Kostečka.