Radní nyní projednali a doporučili zastupitelstvu města, které se koná již ve středu, schválit zvýšení příspěvku na provoz Základní školy Komenského a B. Němcové na rok 2016 na úhradu nákladů spojených s pronájmem ledové plochy na kurzech bruslení v rámci projektu „Děti do bruslí".

Jak uvedl starosta města Karel Macků, do projektu jsou zapojeny v tomto školním roce obě dačické základní školy. „Kurzy bruslení navazují na již realizované kurzy v mateřských školách a jsou organizovány pro žáky 1. a 2. ročníků v termínu září až leden. Děti budou jezdit i nadále do Telče. Radou navrhovaný příspěvek je ve výši 27 tisíc pro Základní školu Komenského a 18 tisíc pro Základní školu B. Němcové. „Náklady spojené s výukou a dopravou hradí zákonní zástupci žáků. Základní školy, po schválení zvýšení příspěvku na provoz zastupitelstvem, potom uhradí náklady za pronájem ledové plochy," doplnil starosta Karel Macků.

Středeční zastupitelstvo začíná v 17 hodin v Kulturním domě Beseda.