Školní slavnost se konala v pondělí na Střelnici. Diváky programem provázel výřečný učitel Karel Sláma. „Chceme se dnes rozloučit s našimi deváťáky a ocenit žáky, kteří reprezentovali naši školu. Vystoupení si připravily i páté třídy, které přestupují na druhý stupeň a opouštějí je gymnazisté,“ přiblížil Sláma náplň slavnosti.

Po úvodním klavírním sólu žákyně Fidlerové vystoupily první třídy s písničkami a tanci za doprovodu klavíru. „Nacvičovali jsme asi měsíc a půl. Využili jsme písničky, které děti znají z hudební výchovy. Byla jsem nervózní, jak se nám představení povede, ale máme samé dobré ohlasy,“ řekla učitelka první třídy Jaroslava Váňová.

Prvňáčci poté předali medaile žákům z devátých tříd, s nimiž celý rok spolupracovali v projektu Můj velký kamarád. Při prezentacích, kterými si deváťáci připomněli své působení na škole, se některým dokonce koulely slzy po tvářích.

Diváky rozveselily scénky Školní polednice a Červená Karkulka v podání pátých tříd. Slavnost skončila vystoupením pěveckého sboru.
„Přišli jsme se podívat na syna Filipa z první třídy. Představení se nám moc líbilo, obdivuji paní učitelky, že to s dětmi dokázaly secvičit,“ chválila program Pavlína Svobodová. Slavnost je už tradičním zakončením školního roku. Dřívější ročníky se konaly v Domě dětí a mládeže, ale kvůli velkému zájmu rodičů se akce přesunula na Střelnici.

Jana Urmanová