Podle pracovníka odboru správy majetku dačického městského úřadu Zdeňka Sedláčka se jednalo o poměrně náročnou stavbu téměř za plného provozu, jen s lokálními omezeními.

Další komplikací byla dřívější živelná výstavba sídliště s různými výškami vjezdů a vchodů. Přes tyto obtíže a množství víceprací byla stavba předána ve smluvním termínu.