Podpora celoroční činnosti spolků, pořádání akcí nebo nákup dlouhodobého majetku. Na to všechno mohou městské spolky získat peníze z grantového programu městského úřadu. V prvním kole výzev, které skončí 18. března (u kultury 20. března), mohou spolky žádat ve třech kategoriích: podpora dětí, sportu a kultury.

Podle mluvčí radnice Karolíny Bartoškové bude o přidělení nebo nepřidělení dotace rozhodnuto do posledního dubnového dne. „Co se týče kultury, lze na celoroční činnost žádat maximálně o 30 tisíc korun, u dětských spolků o 90 tisíc a u sportu není hranice stanovena. Další žádosti se mohou týkat konání akcí či pořizování dlouhodobého majetku,“ popsala. Druhé kolo dotačních výzev vypisuje radnice ve druhé polovině roku.