V osmdesátých letech 20. století bylo postupně v jižních Čechách, převážně na Třeboňsku a Hlubocku, vypuštěno do přírody devět orlů mořských. V roce 1985, v Čechách po přibližně sto letech, vyvedli orli první mláďata poblíž rybníka Podsedek u Novosedel nad Nežárkou. Druhý směr návratu hnízdní populace na naše území přicházel od severu, odkud se orli šířili přirozeně. "Z oblasti Lužice přicházeli mořští orli z rostoucí německo-polské populace," dodává Jiří Neudert ze Správy CHKO Třeboňsko z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. "Po překonání hranice se usadili zprvu na Břehyňském rybníku, to bylo v roce 1991, posléze v Pojizeří. Obě populace se propojily na přelomu tisíciletí."

Orel mořský je jedním z předmětů ochrany ptačí oblasti Třeboňsko a vlajkovým druhem chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Proto je jeho ochraně věnováno značné úsilí. V letošním roce proběhl na území Třeboňska monitoring hnízdění orlů mořských a bylo nalezeno jedenáct obsazených hnízd. "Na řadě dalších lokalit byli pozorováni dospělí jedinci, kteří zde jistě hnízdí, avšak nepodařilo se dohledat hnízdo. Přesto lze hnízdní populaci na Třeboňsku v současné době odhadnout na dvacet párů," upřesnil zoolog.

AOPK ČR, regionální pracoviště Jižní Čechy