Frekventovaná dvojice přechodů přes hlavní silnici vedoucí sídlištěm Vajgar poblíž zastávky MHD a pekárny v domě 720/III dozná změn.

Jak vysvětlil mluvčí radnice Petr Kolář, předmětem zakázky jsou konkrétně stavební úpravy stávajícího přechodu pro chodce a přilehlých zpevněných ploch včetně nového veřejného osvětlení.

„Tyto přechody by měly být nově nasvětlené, na tuto akci jsme se připravili během výměny osvětlení na sídlišti. Přechody spojují dvě pomyslné poloviny sídliště a pohybují se na nich také často děti,“ uvedl radní města Bohumil Komínek a dodal, že k přestavbě přechodů by mělo dojít během dvou měsíců letních prázdnin letošního roku, kdy v těchto místech bude menší pohyb chodců.

Na opravy počítá schválený rozpočet města s půl milionem korun bez daně. „V letošním roce zjišťujeme, že stavební práce podražily oproti původním očekáváním, proto se snažíme zakázky zadat začátkem roku, kdy firmy ještě mají zájem a kapacitu,“ doplnil radní.

Do „ostatních záležitostí pozemních komunikací“, tedy chodníků, zastávek, stezek a povrchů (mimo silnice), investuje radnice letos na 23,4 milionu. Jedná se celkem o 27 plánovaných investic, z větší části ve formě projektových dokumentací nebo studií. To nejdražší položkou v této části rozpočtu má pro letošní rok být výstavba další úseku chodníku v Dolní Radouni podél silnice, a to včetně úpravy zastávky autobusů. Zde se počítá s náklady kolem šesti milionů korun.