Dobrý den, tak jsme se opět setkali a já jsem tomu rád. Naši minulou cestu jsme ukončili zrušením špitálu u sv. Alžběty, který byl pro své malé prostory naprosto nevyhovující. Proto se pan Jáchym II. z Hradce rozhodl všechny stávající špitály soustředit pod jednu střechu. Myslím, že to bylo velice rozumné.

Jako nejvhodnější místo vybral pan Jáchym kostel s klášterem u svatého Jana Křtitele. Mnichům z řádu minoritů, kteří zde měli přes dvě století svůj domov, vyplatil větší odškodné, a ti se docela rádi odstěhovali do Jihlavy.

A tak roku 1556 byl bez větších problémů špitál na světě. Pokud byste někdy do kláštera zavítali (dnešní knihovna a badatelna muzea, dříve městská knihovna), hned po vstupu do předsíně uvidíte dveře vpravo a vlevo. Vlevo byl špitál mužský, vpravo ženský.

Ale vraťme se zpět o dvě stovky let k založení kostela sv. Jana Křtitele, tohoto hradeckého skvostu. Stalo se tak za vlády Oldřicha III. z Hradce, v první polovině 14. století. Jistě jste si všimli, že je kostel vlastně postaven z kopce dolů. A tato nerovnost tehdy způsobila, že se začal presbytář naklánět doleva. Mystikové to vysvětlovali tím, že na tom má zásluhu sám Ježíš Kristus, který v okamžiku smrti naklonil také svou hlavu doleva.

Když roku 1434 kostel vypálili husité, byli všichni přesvědčeni, že šlo o osobní mstu. Pan Menhart z Hradce, tehdejší vladař, hájil ještě s několika dalšími českými pány hrad Rábí. Upadl do zajetí a byl uvězněn na hradu Příběnice. Když už byl strach o jeho život, sám Žižka ho propustil. Pan Menhart se mu za tuto milost odvděčil tím, že proti husitům začal veřejně vystupovat. A tak prý, podle pověsti, sám Prokop Holý zaútočil na Hradec.

Pozdější oprava vypáleného kostela, při které musel být položen nižší strop, poškodila krásné fresky v hlavní lodi chrámu. Téměř všechny postavy jsou bez hlavy.

Oheň byl ostatně v Hradci stálým hostem, a to nejen v rukou husitů. Roku 1607 vyšel z hostince „U černého medvěda“ (dnešní Kostelecké uzeniny) oheň. Zachvátil 68 domů, radnici, kostel i špitál sv. Jana a uhořelo osm osob. Plameny se dostaly až ke kostelu hlavnímu.

Když už se málem dotýkaly, náhle se obrátil vítr a kostel byl ochráněn. Podezření na žhářství padlo na lazebníka Matesa Dressera a vojáka Morice Wirfla. Lazebníka pustili, ale vojáka, kterému dům také shořel, dlouho vyslýchali. Marně, a tak ho museli pustit. To byla zřejmě chyba, protože byl téměř okamžitě zavražděn. Jeho žena taktak utekla. Chyceni byli čtyři hradečtí měšťané. Svou vinu nepopírali a navíc se divili, že mají vůbec být souzeni. Dříve se přeci žháři bez soudů házeli rovnou do ohně. To oni na vojákovi ještě mírný trest vykonali. Tím větší byl údiv, když byli odsouzeni ke smrti mečem. Hlavním důvodem tak vysokého trestu byl asi fakt, že nikdo nemohl s určitostí dokázat, že právě voják zapálil. Nakonec jim byl trest zmírněn a oni byli jen na rok z města vypovězeni.

Opravy po ohni dlouho netrvaly a tak se již po dvou letech mohla stát další nemilá událost. Kolem kostela, jak to bývalo obvyklé, rozprostíral se hřbitov. Rody bohaté a vážené si budovaly hrobky uvnitř kostela.

Jedním z takových rodů byli i Zelendarové z Prošovic. Významným představitelem tohoto rodu byl Jan, hradecký hejtman a tchán známého rožmberského regenta Jakuba Krčína z Jelčan. Oba pánové se spolu nejednou setkali při měření rybníků na Řečicku. Problém byl v tom, že oba byli téže povahy, oba paličatí a hněviví. A tak se nejednou na břehu rybníka i popadli. Když roku 1609 Jan Zelendar náhle skonal, manželka jeho chystala pohřeb do rodinné hrobky v kostele sv. Jana Křtitele. To však jezuité rázně zapověděli. Nevím, jestli to spíše nebylo z důvodu jinověrství, ale bratři jezuité tento zákaz vysvětlili tím, že se Jan Zelendar před svým skonem řádně nevyzpovídal. Jeho žena, ač hodně usilovala

o uložení do rodinné hrobky, musela nakonec ustoupit a svého muže pochovat u svaté Trojice. Ale netrvalo dlouho a paní Zelendarová tento nepěkný čin jezuitům vrátila. Ve své závěti, ve které nezapomněla vůbec na nikoho, ani na kostel u svaté Trojice, ji vypadl z paměti právě kostel sv. Jana Křtitele, který byl v držení jezuitů. Myslíte, že se až tak moc nepomstila? Vězte, že tento rod byl opravdu velice bohatý.

Ale to jsem v Hradci ještě nebyl a bohužel z doby mého působení vám o svatém Janu nemohu v podstatě nic vyprávět, protože se prostě nic zvláštního neudálo. A proto přeskočíme téměř 200 let a dostaneme se do roku 1801. Že už jsme tam byli několikrát v minulých dílech? Vím, ale není možné se této tragédii vyhnout. Snad jen zázrakem tehdy na sv. Janu shořela jen střecha a věže. Proto sem byla na čas přeložena duchovní správa. A nejen to.

Ke svatému Janu se přestěhoval i jediný přeživší zvon z hlavního kostela. Zvon, zvaný Tureček, kterým se zvonilo pravidelně v pátek ve tři hodiny proti napadení Mohamedánem. Zajímavé je, že byl ulit koncem 15. století ke cti blahoslaveného Jana Křtitele. A ke svatému Janu Křtiteli se i dostal. Že by mu byl souzen? Tím bych dnešní procházku ukončil a těším se na příští, kdy navštívíme poslední zbývající kostel.

Váš Jeronymo

Marcela Handlová