Tento architekt je kvalifikovaným dodavatelem pro plnění veřejné zakázky, má dostatečné odborné znalosti a rovněž další členové řešitelského týmu splňují potřebnou kvalitu a odbornost. Dodavatel na svých referenčních zakázkách podle radních prokázal, že územní studie zpracovává i pro větší území, než je předmět veřejné zakázky.

Získal také ocenění České komory architektů (ČKA), kdy se umístil na hodnocených místech. Rada města mu tak schválila zadání veřejné zakázky za nabídnutou cenu zhruba milion korun. Územní studie řeší vybrané problémy v území s cílem nalézt jejich řešení.

Na ulici Landfrasově, pojmenované po místním rodákovi, knihtiskaři a starostovi Aloisu Josefu Landfrasovi, vyrostla v uplynulém půl roce nejnovější prodejna Penny s prodejní plochou 838 metrů.
Hradečáci se dočkali nového marketu, otevřel ve čtvrtek ráno

Tato územní studie má podle místostarosty Miroslava Kadeřábka sloužit jako podklad pro rozhodování v území a případně i pro změnu Územního plánu Jindřichův Hradec. "S pořízenou územní studií se může město například ucházet se svými projekty, které z územní studie vycházejí, o dotace, popřípadě úvěry z programu Regenerace sídlišť, který v současné době administruje Státní fond na podporu investic,“ doplnil místostarosta.