„Kulatý stůl se konal v rámci projektu Zdravého města Dačice v předsálí kulturního domu Beseda. Hostem kulatého stolu byl zástupce společnosti BH bike, který prezentoval projekty jako Down Town či Cykloplácek. Kromě zástupců žáků a studentů z dačických základních a středních škol byli tomuto setkání přítomni i zástupci z městského úřadu,“ popsal starosta Karel Macků.

Podle jeho slov se kulatý stůl skládal ze dvou částí. „V té první proběhla rekapitulace a plnění z posledního setkání s mládeží z roku 2016, kdy mladí diskutovali nad volnočasovými aktivitami pro neorganizovanou mládež. Dále byla na programu prezentace projektů výše zmíněné společnosti BH bike a poté následovala prohlídka prostor Klubu Béčko. Druhá část byla potom zaměřena na vlastní práci žáků a studentů – trávení volného času nejen v Klubu Béčko, pochvaly aktivit, které se v Dačicích udály,“ vysvětlil starosta.

V návrzích žáci a studenti mimo jiné zmínili tyto požadavky: umožnit vystoupení začínajícím kapelám v Klubu Béčko či možnost pronájmu tohoto klubu pro osobní potřeby (například oslavy), dále například vybudování dirt bike parku, oprava a rozšíření stávajícího skate parku či oprava vlakového nádraží. V pochvalách potom zazněla třeba úprava a vzhled Dačic, či velký počet akcí pro veřejnost.

„Všechny návrhy mladých, které vzešly z tohoto kulatého stolu, byly projednány a byly zadány úkoly s posouzením a případným návrhem jejich řešení kompetentním osobám,“ doplnil Karel Macků.