První věc se týká zvelebení vnitroblokového dvora u sídla České správy sociálního zabezpečení a domů s čísly 878 – 883 na sídlišti U Nádraží ve Sládkově a Pravdově ulici. „Na místě budou zachované vzrostlé stromy. Přibudou například lavičky, nějaké herní prvky - mezi nimi třeba síťová pavoučí prolézačka pro děti - a další zeleň," objasnila místostarostka Magda Blížilová. Stavební a sadové práce této zakázky mají termín od 13. května do 28. června letošního roku.

Místostarosta Radim Staněk představil další ze zelených zakázek, která se zabývá pořízením nové územní studie sídelní zeleně. "V současné době město žádný takový materiál nemá k dispozici, proto rada schválila zakázku na vytvoření studie. Předpokládaná cena je čtyři sta tisíc korun včetně daně a pomoct by nám měla dotace, která by nám zaplatila až pětaosmdesát procent nákladů," vysvětlil. A co taková studie vlastně zahrnuje? Město za zmíněné peníze získá elektronický plán veškeré městské zeleně a může jej následně použít například coby odborný podklad pro postupy územního plánování.

Jednalo se také o revitalizaci veřejné zeleně v sousedství hlavní budovy městské knihovny a na městské plovárně. "Jedná se o výsadbu stromů, keřů a bylin v obou těchto lokalitách. U plovárny byly zasažené jehličnaté stromy kůrovcem, takže se musely poroučet k zemi. Na základě toho vyhotovila zahradní architektka Markéta Roubíková tyto dva projekty. Rada města je vzala na vědomí," uvedl místostarosta. Podle těchto plánů se teprve budou vypisovat veřejné zakázky.