Podle starosty Stanislava Mrvky posoudila pracovní skupina na své schůzi začátkem března došlé žádosti o dotaci a navrhla rozmístění státní dotace ve výši 2,17 milionu korun a také povinných příspěvků města ve výši 163 tisíc korun.

Stát na opravy památkových domů přispívá méně než polovinu celkové částky, město pak musí poskytnout více jak deset procent a vlastník domu více jak čtyřicet procent. Pouze u restaurátorských prací může stát zaplatit sto procent částky a město nemusí přispívat nic.

„Radní také souhlasili, aby v případě neuskutečnění některé akce obnovy byla uvolněná částka použita přednostně na zvýšení dotace na městský dům 174/I,“ doplnil starosta.

Veškeré příspěvky navržené pracovní skupinou a radními bude ještě schvalovat zastupitelstvo na svém jednání ve středu 28. března.

Návrh rozdělení státních dotací:a) 200 tis. Kč městu Jindřichův Hradec, na opravu ohradní zdi západního dvora bývalé jezuitské koleje čp. 20/I
b) 287 tis. Kč vlastníkům domu čp. 138/I na restaurování sgrafit
c) 100 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 6/I na opravu oken
d) 184 tis. Kč římskokatolické farnosti - proboštství Jindřichův Hradec na opravu venkovního schodiště kostela Nanebevzetí Panny Marie
e) 942 tis. Kč městu Jindřichův Hradec, na opravu střechy a balustrády domu čp. 174/I
f) 55 tis. Kč vlastníkům tzv. Posíkovy bašty u čp. 108/I na opravu mezihradební zdi, studny a komína bašty
g) 70 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 66/I na opravu fasády a střechy
h) 52 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 8/IV, na opravu schodů a dveří
i) 95 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 98/I na opravu fasády
k)185 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 99/I na opravu fasády, oken a terasy

Návrh rozdělení povinných příspěvků města:
a) 25 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 6/I na opravu oken
b) 37 tis. Kč římskokatolické farnosti - proboštství Jindřichův Hradec na opravu venkovního schodiště kostela Nanebevzetí Panny Marie
c) 13 tis. Kč vlastníkům tzv. Posíkovy bašty u čp. 108/I na opravu mezihradební zdi, studny a komína bašty
d) 15 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 66/I na opravu fasády a střechy
e) 11 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 8/IV, na opravu schodů a dveří
f) 20 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 98/I na opravu fasády
g) 42 tis. Kč vlastníkovi domu čp. 99/I na opravu fasády, oken a terasy