Důvody pro takové myšlenky osvětlil Deníku hradecký starosta Stanislav Mrvka. Podle něj je cílem zefektivnění provozu a také řízení obou městských společností v personální oblasti.

„Dále je zámyslem odstranit nesystémové záležitosti provozování a pronájmu městského majetku a účtování služeb,“ sdělil starosta Stanislav Mrvka a dodal, že dalším cílem je vyrovnání hospodaření Sportrelaxu a Mihosu a také využívání služeb mezi jednotlivými středisky.

V prosinci uložila devítičlenná rada města jednatelům obou firem předložit starostovi některé dokumenty, mezi kterými měly být například návrhy rozpočtů na letošní rok, přehled činností nebo přehled počtu zaměstnanců jednotlivých středisek. „Tyto dokumenty byly vyžádány pro účely posouzení vhodnosti řešení situace společností,“ komentoval v prosinci starosta Mrvka.

Nyní v lednu čeká obě městské firmy audit a teprve po jeho ukončení bude radním předložen závěr k posouzení a rozhodnutí, zda o fúzi rozhodnout kladně či záporně. Na úvahy o tom, kdo by případnou sloučenou společnost řídil, je podle Mrvky ještě velice brzy.

„Případné sloučení obou firem bych považoval za logický krok,” uvedl ředitel společnosti Sportrelax Zdeněk Turyna.

Mihos zajišťuje například opravy silnic, zabezpečení zimní údržby, úklid veřejných prostranství a provozuje také městský hřbitov.
Sportrelax provozuje městská zařízení, jako je zimní stadion, sportovní hala, fotbalový stadion, bazén s aquaparkem a další.