Součástí studie je přestěhování pomníku padlým z centra parku do severovýchodní části sadu. Firma realizující zakázku města již pomník rozebrala a odvezla do kamenické dílny v Telči k restaurování. Objevil se však administrativní problém, neboť město nemělo na přesun pomníku povolení od ministerstva obrany, tak jak to ukládá Zákon o válečných hrobech a pietních místech.

PIETA BUDE ZACHOVANÁ
Jak Deníku sdělil starosta města Karel Macků, v současné době je již žádost o přesun pomníku na ministerstvu podaná. „Obstarávali jsme k revitalizaci všechna potřebná povolení, bohužel tuto žádost jsme včas nepodali. Nyní čekáme na stanovisko ministerstva obrany a od toho se bude odvíjet, jak budeme postupovat dál," naznačil Karel Macků s tím, že vedení města při nápravě pochybení spolupracuje s příslušnými úřady. Z tohoto důvodu starosta do Dačic pozval i ředitele odboru pro válečné veterány ministerstva obrany Eduarda Stehlíka. „Při své návštěvě se na místě seznámí s projektem revitalizace sadu, aktuální situací na stavbě a s celou historií projektu," zmínil.

PODNĚT POZŮSTALÝCH
Chystané setkání přímo v Dačicích potvrdil ve středu Deníku i sám šéf odboru pro válečné veterány Eduard Stehlík. Podle jeho slov vše odstartovala informace od pozůstalých těch, kteří jsou uvedeni na pomníku. „Dotazovali se, zda ministerstvo povolilo přesun. Hned ve čtvrtek jsme udělali šetření s výsledkem, že postup je v rozporu se zákonem o válečných hrobech. Informovali jsme krajský úřad, který kontaktoval vedení města a nyní se budeme snažit hledat řešení. Asi bude hlavně na městu, aby se dohodlo s pozůstalými," sdělil Eduard Stehlík, který se příští týden do Dačic chystá.
Starosta města připomíná, že se nejedná o válečný hrob, v němž by byly uloženy ostatky padlých.

„Právě pieta k obětem války nás vedla k tomu, že jsme pomníku našli nové důstojné místo. To poskytne těm, kteří chtějí uctít památku obětí, dostatek klidu. Pomník sám bude odborně ošetřen, opraven a postaven na nový základ místo toho, který se už rozpadal. Význam pomníku pak zdůrazníme nasvícením a obklopením květinovými záhony. Jeho prostor jasně ohraničíme, abychom zabránili tomu, co se dnes běžně dělo, tedy posedávání turistů a využívání k míčovým hrám," vysvětluje Karel Macků s tím, že se pomník přesune zhruba o 30 metrů a bude otočený o 90 stupňů.

Doplňuje, že revitalizaci sadu vedení města připravilo ve spolupráci s veřejností a vytváří tak místo, které bude lépe sloužit pro setkávání dačických občanů.

„Zároveň jsme si vědomi odkazu našich předků, a proto se snažíme citlivě skloubit obě funkce Kancnýřova sadu," poznamenal starosta.
Připomenul, že pomník je z roku 1935, kdy mu musela ustoupit kašna. Po 2. světové válce byl pomník doplněný o padlé dačické občany v tomto válečném konfliktu a zhruba před třinácti lety byl doplněn o seznam místních židů, kteří se stali obětí holokaustu.

NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ SADU
Účelem revitalizace jsou podle starosty úpravy dolní a prostřední terasy, aby bylo možné lepe využít prostor k pořádání řady již tradičních akcí. Úpravy mimo jiné zahrnují zejména kácení a odstranění části stávající zeleně, výsadbu nových stromů a keřů, založení trávníků a květinových záhonů, zřízení sedacích schodů, rekonstrukci stávajícího schodiště mezi dolní a střední terasou, vytvoření dlážděné plochy na střední terase a mlatové plochy na dolní terase, nový kiosek, vodovodní a kanalizační přípojku ke kašně, elektrické rozvody NN, nové veřejné osvětlení a osazení mobiliářem.

VÁNOČNÍ JEDLE
Samostatnou kapitolou potom je vánoční strom, respektive vzrostlá jedle, která měla být původně také skácená. „Nakonec jsme se dohodli, že uděláme sondu, v jaké je strom kondici. A ukázalo se, že má hluboko zapuštěné kořeny , takže bychom ho zatím ponechali, než doroste nový, který se v rámci revitalizace bude vysazovat. Takže nyní jednáme s projektantem o úpravě projektu," doplnil dačický starosta.