Stavbu v místní části brzdí především vysoké finanční náklady. Lomnici zase trápí nekvalitní voda z místních vrtů. Pomůže napojení na jiný vodovod.

„Problém je, že se celá akce, která bude finančně náročná, nevejde do žádného dotačního programu. Neuspěli jsme se žádostí u Státního fondu životního prostředí, protože je zde malá hustota lidí. Proto se objevila nová verze žádostí o dotace a celá akce bude rozdělena na dvě části – Radouňku Kopeček a starou Radouňku,“ uvedl starosta s tím, že nezbývá než doufat v úspěch nových žádostí. Město by poté hradilo povinný podíl tak, jak by vyplynul z dotačního programu.

Špatná voda

Lomnici nad Lužnicí a okolní obce trápí naopak nekvalitní voda. V současné době totiž město využívá podzemní vodu z místních vrtů. Její kvalita se však v poslední době výrazně zhoršila. Tento stav dokumentuje především kolísání koncentrace železa v přiváděné vodě od 1 do 30 miligramů na litr vody. Kapacita filtrační stanice nedostačuje k odfiltrování velkého množství přiváděného železa.
Vodohospodáři se snaží předejít tomu, aby toto kolísání obyvatelé zaznamenali. „Děláme všechna opatření k tomu, aby naši odběratelé byli zásobeni kvalitní i nezávadnou pitnou vodou. Podle laboratorních vzorků rozborů surové vody měníme technologii praní i výrobu na úpravně,“ řekl vedoucí provozního střediska Třeboň společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy Petr Kohout. Situace by se však měla ještě tento rok zlepšit. Lomnice a okolní obce se totiž napojí na vodárenskou soustavu, kam je voda dodávána z Úpravny vody v Plavě s Římovskou přehradou.
„Snad by mělo být do konce roku hotovo a navíc to Lomnici nebude nic stát. Jde o projekt Jihočeského vodárenského svazu a společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy,“ vysvětlil starosta Lomnice nad Lužnicí Karel Zvánovec.

Suché studny

Tato změna se dotkne i Ponědraže a Ponědrážky. Zatím jsou tyto dvě obce napojené na vodovod z Lomnice. Pro Ponědraž to bude už druhá změna za posledních deset let. Do roku 2001 tu neměli vodovod a teprve v roce 2002 se se dělaly přípojky.

„Do té doby byly problémy s vysycháním studní a voda se k nám musela dovážet. Při větším odběru snad může dojít k nějakým výkyvům, ale není to nic zásadního,“ vyjádřil se starosta Ponědraže Miroslav Hrošek.

Redaktoři Deníku