Ambulantní ošetření na Landesklinikum Gmünd vyhledávali obyvatelé z Českých Velenic, Suchdola nad Lužnicí, Horní Stropnice i Nových Hradů, Třeboně a okolí na základě doporučení svého praktika. K ošetření postačil platný evropský průkaz zdravotního pojištění. Tedy klasická kartička pojištěnce. Jazykovou bariéru zde Čechům pomáhají překonat tlumočníci i česky mluvící personál.

Jen akutní případy

Jak zmínil starosta Českých Velenic Jaromír Slíva, komunikaci s Rakouskou stranou zprostředkovává určený koordinátor projektu. „V současnosti ten běžný režim, který byl zaveden před covidovou dobou, nefunguje,“ uvedl. Občané Českých Velenic tak nemohou vyhledat běžné ošetření za hranicemi. „Teď se jedná maximálně o akutní případy, kdy jde o ošetření, kde není možné prodlení,“ dodal, že režim je kvůli restrikcím značně omezen. Za hranice mohou jen pendleři či tranzit, kdy navíc musí plnit řadu podmínek, mít negativní test na covid a vyplněné příslušné doklady.

Aktuální stav je podle koordinátora projektu Healthacross Jaromíra Koce takový, že služeb Zemské kliniky Gmünd mohou využít čeští pacienti, jejichž stav je v ohrožení života a jejich přepravní vzdálenost je bližší směrem do Gmündu než do nemocnic v Jindřichově Hradeci či Českých Budějovicích. „Rakouská nemocnice přijímá jen pacienty v akutním ohrožení života, navíc je brán potaz také na místo, kde se nachází nejbližší zdravotnické zařízení. Tedy zda by sanitka z Gmündu jela kratší dobu než záchranka na území České republiky,“ popsal, že ostatní služby nemocnice v tuto chvíli využívat Češi nemohou.

ilustrační foto.
Ženu z Jindřichohradecka pronásledoval bývalý manžel. Čeká ho soud

Čechům zrušili i kontroly

Výjimku mají pendleři, kteří mají pracovní poměr v Rakousku. „Do odvolání nejsou s českými zájemci o zdravotní péči domlouvány ani naplánované kontroly například po plánovaných lékařských zákrocích a podobně,“ dodal Jaromír Koc.

„Podle informací z nemocnice se v ní aktuálně nenachází žádný český pacient s onemocněním covid-19,“ konstatoval.

Mapa s vyznačením hranic Ilustrační foto.Mapa s vyznačením hranic. Ilustrační foto.Zdroj: Google Maps

Stejná péče jiná cena

Nemocnice v Gmündu má podle jeho slov uzavřeny smlouvy s téměř všemi českými pojišťovnami. „Plnění z jejich strany je ve výši, která by byla hrazena při stejném zákroku nebo ošetření na území naší republiky,“ podotkl. Pacienta to nijak neobtěžuje, rakouská klinika si to s pojišťovnou řeší přímo.

Mezi cenami za úkony v České republice a Rakousku jsou rozdíly. „Tento finanční rozdíl získává nemocnice ze speciálního evropského fondu. Například když požaduje za vyšetření 100 €, česká pojišťovna zaplatí 70 €, protože tolik by platila i v ČR, o 30 € si zažádá nemocnice sama po vlastní ose z Bruselu,“ objasnil Koc.

Doňov na Jindřichohradecku.
Starosta Doňova: Obec je dlouhá jen půl kilometru a řidiči tu nezpomalují

Pacient hradí jen spoluúčast

To potvrdil i mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Milan Řepka. „Pojištěncům VZP ČR je v rámci poskytnuté a uhrazené péče na klinice Landesklinikum Gmünd refundována náhrada nákladů vynaložených na tyto služby v souladu se zákonem,“ vysvětlil. Pojišťovna hradí výdaje na nezbytnou péči v důsledku úrazu či náhlého onemocnění, nebo plánovanou ambulantní či hospitalizační zdravotní péči.

„Pokud pojištěnec na základě své žádosti obdrží předem souhlas své zdravotní pojišťovny s úhradou plánované zdravotní péče v rámci zemí Evropské unie, měl by hradit pouze spoluúčast, poplatky a doplatky stejně jako tamní pojištěnci,“ upřesnil Milan Řepka.

Provozovatelem kliniky je Státní zdravotní agentura Dolního Rakouska, v zařízení platí podobná omezení návštěv jako u nás. Návštěvy jsou možné pouze v porodnictví, u paliativních pacientů a v odůvodněných případech. Průměrně tu ročně ambulantně ošetří kolem tisíce Čechů. Nemocnice je vzdálená asi 200 metrů od hranic s Českými Velenicemi. Před začátkem fungování projektu vyjížděla sanitka z dvacetikilometrové vzdálenosti a vozila zraněné asi 60 kilometrů do krajské nemocnice.