Na prohlášení jihočeských Pirátů nyní reagovali Oldřich Máca a Jiří Princ z krajem zrušené hradecké pirátské organizace.

Vyjádření:

Vážení spoluobčané, nic se nezmění. Jako většinová jindřichohradecká pirátská obec jsme byli požádáni o stanovisko k tiskové zprávě vydané krajským předsednictvem Pirátské strany (PS) Jihočeského kraje.

Dle našeho názoru i dle názoru našich bývalých koaličních partnerů nedojde k žádné změně ve fungování koalice na radnici v Jindřichově Hradci. Jana Burianová zůstává i nadále v radě města. Naši zástupci ve výborech a komisích budou nadále pracovat ve prospěch města, ať již jako piráti či jako nepiráti.

Názor většiny pirátstva města je i nadále konzistentní – konstruktivní a poctivá práce ve prospěch města a jeho občanů. I nadále odmítáme lacinou kritiku všech a všeho.

Současný stav pirátské strany v Jindřichově Hradci je poněkud rozpolcený:

1. Členové nově vzniklého „Pirátského týmu“: Judita Vedlová (člen PS), Veronika Jirková (člen PS), Václav Urban (člen PS)

2. Ostatní piráti z krajem zrušené místní organizace v Jindřichově Hradci: Jiří Princ (člen PS), Miroslava Mácová (člen PS), Oldřich Máca (člen PS), Ondřej Lešetický (člen PS), Jana Burianová (registrovaný příznivec PS).

3. Nečlen, neregistrovaný příznivec PS – Jaromír Kopřiva, toho času v opozici ke koalici města.

Věci uvedené ve zprávě vydané Krajským předsednictvem Pirátů, týkající se Oldřicha Máci a Jany Burianové nejsou pravdivé, neboť její autoři, poslanec Lukáš Kolářík a krajský předseda Josef Špak, vycházeli při jejím sepsání ze zkreslených a smyšlených informací.

Považujeme za slušnost vás tímto ještě informovat o tom, že na podnět z vlastních řad pirátstva v Jindřichově Hradci byla na jaře 2019 krajským předsednictvem zrušena naše místní organizace. Důvodem byly dlouhodobé názorové neshody na práci pirátů mezi předsedou Jindřichova Hradce Oldřichem Mácou a předsedou kraje Lukášem Koláříkem.

Na vysvětlení stavu věci Oldřich Máca uvádí, že je velmi těžké až nemožné pracovat a prosazovat věci prospěšné pro občany a město. Zejména když krajské předsednictvo, jako orgán nám nadřazený a schvalující, neustále brzdí jakýkoliv rozvoj včetně přijímání nových členů.

V tomto pětičlenném předsednictvu nyní mají dva 2 hlasy manželé Koláříkovi a 1 hlas asistentka poslance Koláříka. Tudíž není nutné hlasovat a ani hlasovat nelze ve vedení kraje o ničem, vše je dopředu dáno.

Na závěr optimismus především. Pirátská strana nejprve v Praze opustí současné bludiště slepých uliček neodbornosti, chyb a nenaplněných ambicí. Stabilizuje se, otevře a začne znova fungovat, jak se od ní čeká i v krajích a okresech.

Oldřich Máca, Jiří Princ