S jeho návrhem se ale občané mohou podle starosty Petra Nekuta seznámit už nyní. „V papírové formě je k dispozici na radnici, ale vyvěšený jej máme i v elektronické podobě na našich internetových stránkách," říká starosta.
K územnímu plánu může samozřejmě každý poslat svou připomínku, starosta však upozorňuje, že námitky se nemohou dotýkat všech částí dokumentu.
„Jelikož se jedná o opakované projednávání, lze připomínky podávat pouze tam, kde došlo oproti minulé verzi k nějaké změně," konstatoval Petr Nekut s tím, že prakticky se to týká pouze těch záležitostí, které byly připomínkovány už při minulém projednávání.
„Drtivé většině připomínek jsme se snažili vyjít vstříc. Nejvíce se týkaly umístění čističek v našich místních částech," tvrdí starosta Petr Nekut.