Za dlouholetou a obětavou práci včera od starosty města Karla Matouška převzal plaketu s Janem Amosem Komenským.

„Myšlenka, kterou jsem prosazoval, je jednat se žákem jako s partnerem,“ sdělil oceněný.

Do funkce ředitelky školy od 1. ledna nastoupí Jaroslava Rážová.