Jmenování ředitele je v gesci kraje. Podle Zdeňka Dvořáka, náměstka hejtmanky pro školství, se rada Jihočeského kraje bude v nejbližší době zabývat složením komise, která o novém řediteli rozhodne. „Po jmenování komise radou se její členové musí sejít a projít jednotlivé žádosti uchazečů. Prvním úkolem bude odstranit nedostatky v přihláškách, třeba to, že někdo zapomene přiložit kopii dokladu o vzdělání nebo podobně,“ vysvětlil.

„Až budou tyhle věci v pořádku, budeme mít snahu nového ředitele vybrat a jmenovat, co nejdřív to jenom půjde. Taková tendence tu zcela určitě je,“ zdůraznil.

Počet zájemců o místo ředitele ani konkrétní složení komise před jejím oficiálním jmenováním radou neprozradil. Úřad Jihočeského kraje letos v létě po jediném roce působení odvolal ředitele Davida Hemberu. Školu prozatím řídí Anna Kohoutová, ředitelka Gymnázia Třeboň.