Stejně jako v první etapě dochází k rekonstrukci chodníků, vozovky, veřejného osvětlení a zatrubkování pro optickou síť.

První etapa opravy místních komunikací na sídlišti Červený vrch byla realizována v loňském roce. Stavba druhé etapy byla zahájena na začátku května.

Výstavba však bude stát více, než se původně předpokládalo. Dačičtí radní proto schválili dodatek ke smlouvě o dílo a prodloužili termín dokončení do 30. července. Původně měla rekonstrukce stát necelých 5,8 milionů korun, nyní byla částka navýšena na necelých 6,4 milionu korun.

„Objevily se určité vícepráce, například dochází k osazení nového veřejného osvětlení na přechodech pro chodce, výměně betonových ploch a úpravě profilů kvůli odvodnění,“ informoval tajemník Karel Macků.