Dotace žádali z evropských fondů, rekonstrukce bude však muset ještě počkat, protože žádost byla prozatím zamítnuta.

„Žádost byla zamítnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků, budeme ji ale opakovat,“ informoval starosta Strmilova Jaromír Krátký.

Zastupitelé města dále žádali o dotace Státní fond životního prostředí na zateplení Základní školy, která byla akceptována. Dále čekají na vyjádření o zateplení Mateřské školy.