„Linky jsou, kromě filtrů pro odstranění organických nečistot, nově vybaveny i filtry pro odstranění železa a manganu z vody a dále také filtry s aktivním uhlím,“ popsal Milan Garhofer, jednatel Dobrovolného svazku obcí Vodovod Landštejn (DSO), který úpravnu vlastní.

Součástí rok a půl trvající modernizace byla i rekonstrukce elektroinstalace úpravny a dávkovačů chemie. Technici práce zahájili loni v lednu a veškeré úpravy vykonávali postupně, za plného provozu. „Jsme rádi, že se vše podařilo zorganizovat tak, aby dodávky vody pro obyvatele měst a obcí, které úpravna zásobuje, nebyly nijak omezeny,“ dodala Olga Štíchová vedoucí provozní oblasti Východ ze společnosti ČEVAK a.s.

Každá ze dvou nových linek pracuje s kapacitou 20 litrů za vteřinu, v případě potřeby lze výkon navýšit až na 35 vteřinových litrů. Dobrovolný svazek obcí Vodovod Landštejn, jako vlastník, vnímá tuto investici jako prozíravý krok do budoucna. „V době, kdy ze všech stran slyšíme o hrozbách sucha a nedostatku vody, a dokonce již začínáme být svědky jejich naplnění, musíme myslet i na ty, kteří přijdou po nás. U tak důležité suroviny, jakou je kvalitní voda, to platí dvojnásob,“ řekl za DSO Vodovod Landštejn místostarosta Dačic Miloš Novák.

Akce byla podpořena finančními prostředky z dotačního programu Ministerstva zemědělství (65%), přispěl jihočeský kraj (10%). Zbytek byl uhrazen z prostředků vlastníka, tedy DSO Landštejn.

Úpravna vody Landštejn byla postavena v 70. letech minulého století pro zásobování obyvatel okolních obcí pitnou vodou. Jako zdroj surové vody pro úpravu slouží blízká vodárenská nádrž Landštejn, odkud voda natéká do vodojemu o objemu 2 000 m3. Upravená se přívodním řadem čerpá do dvou směrů na vodojem Kadolec s odbočkou na vodojem Staré Město, Slavonice a Dačice. Druhý výtlačný řad vede směrem na vodojem Klášter a dále gravitačně do Nové Bystřice.