„Výběrové řízení už máme za sebou, nyní běží odvolací lhůta, pokud se nikdo neodvolá, měly by práce začít asi v polovině června,“ informoval starosta města Dačice Vlastimil Štěpán. Rekonstrukce si vyžádá objížďky a omezení, většinu má v plánu vedení města odklonit východní stranou. Problémem bude také parkování, když to bude možné, budou moct obyvatelé využívat parkoviště u Penny marketu. Při rekonstrukci počítá vedení města také se zatrubkováním pro optickou síť.

Při stavbě se však může narazit také na archeologické vykopávky.
Hlavní dodavatelskou firmou je stavební společnost Swietelsky. „Práce by nejvíce mohlo komplikovat počasí a také archeologické vykopávky. Pokud na ně narazíme, nebudeme moct v pracích pokračovat, dokud neskončí archeologický výzkum,“ nastínil ředitel jindřichohradecké pobočky stavební firmy Swietelsky Ivan Šot.

Rekonstruovat se bude také ulice Strojírenská. Obě stavby jsou rozděleny do několika stavebních objektů, z nichž část financuje Jihočeský kraj a část město Dačice.
V ulici Kapetova město financuje parkovací stání, chodníky, vodovod, kanalizaci, veřejné osvětlení, vynucené překládky sdělovacích kabelů, zatrubkování pro optickou síť, opěrnou zeď a zeleň.

Ve Strojírenské ulici město financuje chodník, veřejné osvětlení, zatrubkování pro optickou síť a přeložku vodovodu.
Kraj pak financuje silnici, odvodnění komunikací, most přes Vápovku, provizorní most přes Vápovku a další drobné objekty.
Současně s těmito stavbami se uskuteční ještě jedna, kterou financuje firma E.ON. Jedná se o rekonstrukci rozvodů v Kapetově ulici.