Zastupitelé totiž vyhověli žádosti nájemce zmíněného obecního rybníka o finanční spoluúčast k dotaci, a to ve výši téměř 171 tisíc korun. Celkové náklady na rekonstrukci a modernizaci rybníka Konopný činily 508 tisíc korun.

„Rozdíl mezi finanční spoluúčastí města a celkovými náklady hradí nájemci z přidělených dotací. K žádosti přiložili i faktury. Zastupitelé schválili finanční spoluúčast v souladu se svými dřívějšími usneseními,“ uvedla starostka Věra Tomšová. Zmíněnou částku město proplatí podle předložených dokladů o zaplacení prací.