Podle vyjádření místostarosty Alfreda Němce se bude jednat o řešení dopravní situace ve městě a kolem něj.

Jak již Deník informoval, loni vedení města zadalo vypracování územního plánu brněnské firmě, a to poté, co na první fázi zapracovali úředníci městského úřadu.

„Firma pracuje po etapách a výsledky si vždy nechává předložit výbor pro územní plánování. Vše běží dobře a firma bere práci zodpovědně,“ zhodnotil Alfred Němec.

Podle jeho informací jezdí brněnští odborníci do města nad Vajgarem poměrně často, mapují terén a znají i slabá místa ve městě, zejména v návaznosti na požadavky vyššího územně správního celku, tedy kraje.

Co se týče zmíněné dopravy, tak je v řešení plánované připojení na D3, ale i průjezd kolem sídliště Vajgar, kde by od Kuniferu měla vzniknout přeložka ve směru ke Kanclovskému mostu.

„Mělo by dojít k odlehčení dopravy. Podstatné ale je, že by město nemělo být obklíčeno velkými tepnami, které by vadily dalšímu rozvoji města, měl by zůstat i maximální přístup do volné krajiny, který je pro obyvatele sídliště důležitý,“ vysvětlil Alfred Němec.

Dodal, že se blíží do finále etapa prací na dopravní obslužnosti města. Dokument ale bude dál řešit i zeleň, průmyslová centra, obytné plochy, zastavitelná území a další. A to vše s ohledem na památkovou rezervaci a ochranná pásma.