„Chtěli bychom apelovat na majitele vozidel, zejména před nadcházejícím zimním obdobím, aby si je dali do pořádku a nezapomněli ani na potřebnou výbavu,“ uvedla jindřichohradecká tisková mluvčí policie Hana Millerová.

Někteří řidiči totiž mají v posledních změnách zákona poněkud zmatek. „Prý teď nemusí být v autě rezerva, ale stačí nějaký zázračný sprej, kterým půjde defekt na místě zalepit, ale nejde mi to do hlavy,“ uvedla padesátiletá řidička Olga. Mezi povinnou výbavu do auta patří kromě známé lékárničky, povinných žárovek a pojistek a výstražného trojúhelníku, také rezerva, zvedák a klíč na kola.

Od úterka platí novela zákona, kdy místo rezervy mohou řidiči v autech vozit pneumatiky, které se samy při defektu automaticky zalepí nebo mohou vozit soupravu se sprejem, který pneumatiku dofoukne a zalepí zároveň. To by mělo stačit pro nouzové dojetí. Má to však jeden háček.

„Nejde vyndat rezervu z auta jen tak. Na alternativní soupravu musí dát souhlas výrobce auta. U některých totiž umístěná rezerva zajišťuje tuhost konstrukce. Ještě však není dořešené, jakým způsobem bude souhlas udílený,“ vysvětlil spolumajitel třeboňské autoškoly Martin Ille. Podle jeho slov se případné zmatky budou týkat zejména starších vozidel. Výrobci u některých nových aut už preferují větší úložný prostor, který jim dříve určené místo pro rezervu zaručí.

Například u v Čechách nejpoužívanějších škodovek je možné bez rezervy jedzdit ve favoritu a vyšších řadách. Ale u Škody 105 a 120 je rezerva součástí deformační zóny a nelze bez ní jezdit.

Kvůli bezpečnosti Ille doporučuje vozit alespoň malý hasičský přístroj, protože je v autech stále složitější elektrická soustava, kde může dojít ke zkratu. Dále pak ještě vlečné lano a výstražnou vestu, která zajistí už na dálku velkou viditelnost, i když bude součástí povinné výbavy až od 1. ledna roku 2011. Od stejné doby pak bude platit doplnění lékárničky o respirátor na umělé dýchání, izotermickou fólii na položení zraněného a leták o základních bodech první pomoci.

Plné znění vyhlášky v pdf

Zveřejňujeme stanoviska akreditovaných zástupců firem

Povinná výbava vozidel se od 15. září mění!

Dnem 15. září 2009 nabývá účinnosti hlavní část nové vyhlášky Ministerstva dopravy o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Ta přináší změny v povinné výbavě motorových a přípojných vozidel, která jsou registrována v ČR. Nová vyhláška byla ve Sbírce zákonů vyhlášena pod č. 283/2009 Sb. a novelizuje vyhlášku č. 341/2002 Sb.

„Novela nepřinese řidičům žádné nepříjemnosti. Povinnou výbavu totiž více liberalizujeme a některé povinnosti úplně rušíme,“ uklidňuje řidiče vrchní ředitel Vladimír Bártl. „Vyhláška nyní lépe akceptuje současné technické vývojové trendy i připomínky odborníků,“ dodává Bártl.

Hlavní změny v povinné výbavě motorových a přípojných vozidel lze shrnout do následujících bodů:

1. Rezervní pneumatiky (od 15. září 2009)
Motorová vozidla bez indikace defektu pneumatiky, která budou vybavena prostředkem pro bezdemontážní opravu pneumatik, nemusí být už nově vybavena rezervní pneumatikou. Osobních vozidel uvedených do provozu před 15. zářím 2009 se však tato možnost týká pouze tehdy, pokud s nevybavením vozidla rezervou souhlasí výrobce vozidla, popřípadě pokud jsou nová vozidla stejného typu uváděna na trh bez rezervních pneumatik.

Pouze u vozidel kategorie N2, N3, M2 a M3 (tj. nákladní vozidla nad 3,5t a autobusy) je možné prostředky pro opravu nahradit patřičným smluvním vztahem, který zajistí opravu poškozené pneumatiky na celém území České republiky.

Pozn. Stanoviska některých výrobců, resp. jejich zástupců jsou zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva dopravy a budou průběžně aktualizována, jak budou od dalších zástupců doplňována.

2. Náhradní žárovky u motocyklů (od 15. září 2009)
Nově nemusí být motocykly registrované v ČR vybaveny náhradními žárovkami. Postačí, pokud motocykly budou vybaveny minimálně jednou náhradní pojistkou.

3. Nepovinné přepážky pro užitková vozidla (od 15. září 2009)

U vozidel kategorie N1 (lehká užitková), která vycházejí svojí konstrukcí z osobních vozidel (tedy existuje konstrukčně shodné osobní vozidlo), není povinnost mít ve vozidlech přepážku oddělující prostor pro cestující od prostoru pro náklad. To se týká i neprůhledných fólií nebo mříží na zadních bočních oknech. Vyjmutí přepážky není nově přestavbou a vozidlo tak nadále zůstává nákladním se shodnou obsaditelností jako nákladní vozidlo. Vyjmutí přepážky se nezapisuje do technického průkazu, ani ho nikdo nikam nepotvrzuje.

4. Změny ve vybavení lékárničky (od 1. ledna 2011)

Nové požadavky platí i pro obsah lékárničky ve vozidlech. Jedná se o bližší specifikaci stávajících zdravotnických prostředků (např. rozměry a vlastnosti náplastí, nůžek, obvazů atd.), vypuštění některých prostředků (spínací špendlík) a nové prostředky (izotermická folie, resuscitační maska s výdechovou chlopní a filtrem).

Přibyl i informační leták s pokyny o správně provedené první pomoci. Se zavedením těchto požadavků je spojeno i přechodné ustanovení, a to, že do 31.12.2010 je možno používat lékárničky stávající. Kdo však bude chtít, může s novým typem lékárniček jezdit již od 15. září 2009.

5. Reflexní vesty (od 1. ledna 2011)

Od 1. ledna 2011 budou muset řidiči všech motorových vozidel registrovaných v ČR povinně vozit reflexní vestu, resp. jiný oděvní doplněk s označením z retroreflexního materiálu (např. šle). Tato povinnost se bude týkat i motocyklů.

web Ministerstva dopravy ČR