Dostáváme se k poslední generaci Rožmberků, dětem Jošta III. A jako téměř vždy, dáme nejprve přednost dcerám, kterých bylo, tak jako synů, pět.
Dnes se zaměříme jen na Annu. Nejenže byla prvorozená, ale měla pro naše město velkou důležitost. Anna z Rožmberka, pocházela z Joštova prvního manželství s Vendelínou ze Starhemberga. Její narození 26. ledna roku 1530 bylo osudné právě pro její matku, která to zaplatila životem. Kmotrovství se ujala dáma, která byla v zemi nejvýše. Sama královna Anna.
Krátce po slavných křtinách se dohodli hlavní představitelé pánů z Hradce a Rožmberka o spojení obou rodů. Syn pana Adama z Hradce si měl za šestnáct let vzít za manželku neteř pana Petra z Rožmberka, Annu. Jáchym ale nebyl jediný, kdo se o ruku této šlechtičny ucházel. I když u čtyřletého Jáchyma v roce 1530 asi ještě o námluvách mluvit nelze. Annu chtěl získat královský šenk Jan z Wolkenštejna. Jenže už přišel pozdě. Zřejmě čekal, až Anna vyroste z dětských střevíčků, a tak si dal na čas. Bohužel pro něho, v době, kdy se konečně vyjádřil, bydlela Anna na Hradeckém zámku u paní tety Anny, kam ji i její sourozence odeslal rožmberský vladař Petr Kulhavý, jak už jsme si řekli v předešlém vyprávění.
Pro ostatní děti odloučení od matky a odchod do jiného města taková radost nebyla, protože byly přeci jen ještě malé, ale Anně se v Hradci celkem líbilo. Důležitější však bylo, že se tu se svým budoucím manželem sblížila a dalo by se říci, že u obou potomků Vítkovců se dalo mluvit o lásce. Přišel tedy rok 1546 a začalo se mluvit o svatbě.

Rychle, svatba!

Císař Ferdinand tehdy se spojením obou rodů souhlasil, ale najednou se mu to v hlavně tak trochu rozleželo a řekl si, že by bylo přeci jen lepší, aby si jeho oblíbenec vzal nějakou šlechtičnu od vídeňského dvora. Což jistě znamenalo, že by to byla Němka. To se zas nelíbilo Jáchymově matce a proto se snažila svatbu uspíšit.
Hned na začátku roku 1546, posledního ledna, vyslal budoucí ženich, pan Jáchym, na Krumlov pana Štítného a pana Vrchotického s tím, že mají svatbu dojednat. Vše bylo na dobré cestě a na Krumlově se započalo s přípravami. Vypadalo to, že námluvám už nestojí nic v cestě. Ale ouha. Jáchym se na poslední chvíli roznemohl. Podle všeho dostal silný zánět v obou očích a lékař ho důrazně před jakoukoliv cestou varoval. Nejjednodušším řešením bylo tedy v tomto případě přesunout svatební veselí na Hradec.
Ale tady páni z Hradce narazili. Rožmberkové se totiž cítili stát o stupínek výš a rozhodli se nesvolit, aby Rožmberkovnu vezli za ženichem jako nějaké zboží. Nepříjemná situace. Jáchym vyslal tedy znovu pana Vrchotického s psaním, ke kterému přiložila své i paní Anna Hradecká, vdova po Jindřichu VII. z Rožmberka. Nic platno. Rožmberkové si stáli na svém.
Celou věc vyřešil až Zbyněk Berka z Dubé, který na svatbě měl zastupovat krále. Jeho slovo platilo. Prohlásil, že čest Rožmberků rozhodně neutrpí. 8. března bylo tedy vysláno s nevěstou 236 koní směrem na Třeboň. Tam celý svatební průvod přespal a ráno se vydal na cestu do Hradce.
Manželství by se dalo nazvat velice šťastným, kdyby ho nekalila jedna drobnost. Jak bylo řečeno, pan Jáchym byl pro císaře velice blízkou osobou, a tak ho zval na různé hony a jiné zábavy k vídeňskému dvoru. To se jistě nedalo odmítnout. A tak byla paní Anna často doma sama a psala Jáchymovi lítostivé dopisy, které začínaly a nebo končily vždy stejně. Prosbou, aby svou Aničku tak často neopouštěl.

Zábava i povinnosti

Aby její smutek nebyl větší než bylo nutné, přijížděla za ní její nevlastní matka Anna z Rogendorfu, se kterou si výborně rozuměla. A podle pana kronikáře Teplého „často dámy na zámku různé zábavy pořádaly." Nežila paní Anna ale jen zábavami. Musela v nepřítomnosti svého manžela řídit celé panství. A nevedla si nijak špatně. Podle všech svědectví to byla žena zdravého rozumu a logického uvažování.
Jeden důkaz za všechny – když se v roce 1558 rozmohly v Hradci neštovice, městský lékař nechal pálit na náměstí jalovec. (Zřejmě univerzální prostředek proti všem nákazám). Paní Anna řešila vše jinak. Radila med, řepní semeno a potit se. Rozhodně to asi zabíralo lépe, než kouř ze spálených větví. Jen pro upřesnění, proč mi připadá zvláště nápad s medem dobrý. Neštovice, o kterých se zde mluví se totiž nebezpečně objevovaly v krku a ústech.
Manželství, které trvalo devatenáct let, ale skončilo tragicky. Pan Jáchym se cestou z Vídně utopil v Dunaji, když se pod jeho družinou prolomil most. Zdrcená Anna se z této hrozné zprávy nemohla dlouho vzpamatovat. Při duševním zdraví ji držela pouze ta okolnost, že se musela postarat o svého neplnoletého syna Adama a pomalu ho připravovat na převzetí vladařských povinností.
Když zjistila, že její pomoci už není potřeba a Adam zvládá vše sám, i když by se o tom dalo polemizovat, odešla v roce 1574 do takzvaného Klášteříčku, který byl útočištěm hradeckých vdov. Po šest letech, 16. prosince roku 1580 tu zemřela. Bylo to přesně patnáct let a čtyři dny po panu Jáchymovi.
Pohřební průvod byl velkolepý. Konal se 29. prosince a zúčastnil se ho vyslanec samotného císaře Krištof z Lobkovic. Tím chtěl císař vyjádřit, jak velmi si obou manželů vážil.

Z pěti dětí jen dvě dospěly

Z manželství Anny z Rožmberka a Jáchyma z Hradce se narodilo pět dětí, z nichž se ale jen dvě dožily dospělosti. Prvorozený syn Adam (narozený roku 1546), který byl pokračovatelem hradeckého rodu a Anna (narozená roku 1557), která se provdala za Oldřicha Felixe Lobkovice na Kosti. Ostatní děti zemřely jako malé – Anna a Alžběta v roce 1553 a Jindřich Adam ještě o dva roky dříve 1551.

Zdroj: V. Březan, Životy posledních Rožmberků; arch. Fr. Teplý, Dějiny města Jindřichova Hradce

Marcela Handlová