Celkové náklady na tuto akci představovaly částku 15,2 milionu korun. „Tato suma zahrnuje všechny výdaje projektu od jeho začátku, to je od zpracování projektové dokumentace v roce 2007 až po ukončení stavby kolaudací letos v srpnu," uvedl starosta obce Rudolf Hronza s tím, že projekt byl podporovaný z 85 procent dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

V zástavbě nových rodinných domků vznikly nové upravené ulice a také prostor před fotbalovým hřištěm doznal jistou změnu. Vyrostlo zde nové parkoviště pro osobní auta i autobusy.

Podle starosty Rudolfa Hronzy přímé náklady stavby činily 14,6 milionu korun, z toho 12,4 milionu pokryla již zmíněná evropská dotace a téměř 2,2 milionu korun poskytla obec z vlastních zdrojů.

Lásenice„Z rozdílu do celkových nákladů, tedy z částky 679 tisíc, byly ještě financované vícepráce  spojené mimo jiné s překládkou kabelů, přemístěním sloupů veřejného osvětlení, zbudováním opěrné zdi při výjezdu na hlavní silnici a také třeba s přemístěním jímky tělovýchovné jednoty Rapid," pokračuje lásenický starosta.
Za podstatného přispění peněz z Evropské unie vyrostlo v zástavbě pod hřištěm celkem 650 metrů nové silnice a dalších 250 metrů komunikace se rekonstruovalo. Vznikly zde i nové chodníky, zmíněné parkoviště u hřiště a oddechová zóna ve středu lokality.

„Zároveň došlo k úpravě okolí, založily se zelené plochy a také jsme připravili podmínky pro rozvoj další výstavby. Pro nás, jako obec, je zásadní, že jsme tak vyřešili problém prašných cest a obyvatelům jsme tím vytvořili odpovídající podmínky k bydlení. Byla to docela náročná akce, ale jsme rádi, že se podařila. Do budoucna bychom zde ještě ve spolupráci s obyvateli dořešili zeleň a osazení mobiliáře do klidových zón," dodal starosta Lásenice.

Nové parkoviště a komunikace pod hřištěm si před nedávnem vyzkoušeli i účastníci mistrovství republiky rotvajlerů, kteří závodili právě na hřišti Rapidu, a nemohli si prostor vynachválit. „Je tu prostorné místo k zaparkovaní, stranou od rušného provozu a přitom jen pár metrů od hlavního tahu," zmínil jeden ze spokojených pejskařů –  závodníků.