„Mezi největší investiční akce, které bychom chtěli letos v obci zrealizovat, patří výměna oken ve zdravotnickém středisku a hospodářské části mateřské školy. Také plánujeme nákup vybavení do jídelen mateřské a základní školy. Tam je potřeba pořídit nové konvektomaty,“ vysvětlil starosta Jaroslav Čapek.