Na objektu se podepsal dlouholetý spor s jeho zhotovitelem o kvalitu nátěru. Některé dřevěné části vyhlídkově věže v průběhu roků popraskaly nebo byly napadené houbami a stavba tak nemohla plnohodnotně sloužit návštěvníkům.

Původně mělo dojít k předání opravené vyhlídkové věže už tuto středu 15. května. Turistická atrakce ale byla ještě v pondělí stále částečně obehnaná lešením a na ochozu chyběly ochranné drátěné sítě. Práce totiž pozdrželo počasí.

„Podepsali jsme dodatek smlouvy a termín předání stavby se nově posunul z poloviny května na konec měsíce, mělo by k tomu dojít ale už během příštího týdne. Práce o několik dní zpozdily klimatické podmínky, protože v některé dny se nedalo pracovat. Jsme na kopci a i když se dělá uvnitř, tak tam zahání déšť,“ zdůvodnil Martin Hlídek, jednatel písecké společnosti Vertigo, která rekonstrukci rozhledny provádí.

Dokážete poznat místa zachycená na historických fotografiích?
Takhle vypadaly Slavonice. Poznáte místa z historických fotek?

Jindřichohradecká radnice stav chátrající rozhledny pravidelně monitorovala. Město na objektu v průběhu let nechalo provést pouze nutné udržovací a zabezpečovací práce tak, aby vyhlídka mohla zůstat v provozu pro turisty. Stavba ale nutně potřebovala komplexní zásah, kterého se jí dostalo až letos.

„Měnily se treláže, dřevěné části stavby se kompletně brousily a natíraly. Na střeše jsme prodlužovali okapy, aby voda tekla mimo rozhlednu. Opravili jsme i betonové podlahy. Dole ve vstupu se udělalo nové odvodnění a museli jsme také řešit výstupové dřevěné schodiště po obvodu rozhledny, kde byly čepy, do kterých zatékalo a rychle to degradovalo,“ shrnul práce Martin Hlídek s tím, že stávající čepy stavebníci posílili spojovacími úhelníky. Město Jindřichův Hradec muselo ještě před začátkem rekonstrukce vyřešit s původním architektem také autorská práva k rozhledně. Některé úpravy, jako například prodloužení okapů, totiž mírně změnily vzhled stavby.

Soud kvůli kvalitě nátěru

Vyhlídková věž u Děbolína se otevřela v roce 2015. Krátce po jejím zpřístupnění se ale objevily problémy s kvalitou nátěru, který město reklamovalo a následně se soudilo se zhotovitelem stavby. Vše nakonec skončilo smírem a finančním vyrovnáním. Vedení Jindřichova Hradce se v uplynulých letech hned dvakrát pokoušelo najít firmu, která by rozhlednu opravila. Poprvé se o zakázku nikdo neucházel, na druhou výzvu pak přišly dvě nabídky. Obě ale překročily stanovený cenový limit a zastupitelstvo opravu odložilo. Úspěšně se podařilo vysoutěžit zhotovitele rekonstrukce objektu až loni na podzim.