Lidé věřili a mnozí ještě stále věří tomu, že více než roční utrpení skončí a budou moct jezdit po novém asfaltě.

Bohužel, povrch ulic Ke Mlýnu a k ní přilehlých se jen zhutní, aby přes zimu bylo možné provádět zimní údržbu. Paradoxně důvodem je, že zde není vybudovaná dešťová kanalizace. A lidé na otázku, proč se neudělala najednou, marně hledají smysluplnou odpověď.

„Chceme udělat veřejnou schůzi, kam pozveme zástupce města, a jednat. Ulice Ke Mlýnu už nemá ani charakter  ulice, když je sucho, tak se po projetí auta zvedají oblaka prachu. Přitom ve staré Radouňce je po kanalizaci krásný nový asfalt," naznačuje jeden z obyvatelů ulice Ladislav Zahradník, a není sám, kdo je situací rozhořčený.

Daleko příkřejší slova volí jen o dva domy dál bydlící Marie Novotná: „Jsme strašně naštvaní a mnozí lidé možná ani nevědí, že asfalt nebude. Ve srovnání se starou Radouňkou, nebo třeba Starou cestou u nádraží, kde se také budovala kanalizace, je to velká nespravedlnost. Pan místostarosta Komínek 
v květnu slíbil, že do poloviny října bude opravená ulice K Potůčku, tedy od kapličky dolů, kudy chodí děti do školy a jezdí lidé na kolech do práce. Je tu nepříjemný štěrk, což je velice nebezpečné. Už zde byly i úrazy. A zlepšení se vůbec nedočkáme."

Proč se  v Radouňce na Kopečku neudělala současně se splaškovou kanalizací i dešťová, moc místní obyvatelé nechápou.

„Kdyby se příští rok vybudovala, tak bychom asi skousli, že přes zimu nebude nový asfalt. Ale než se udělá projekt a začne se stavět, tak je to otázka dvou až tří let a to budeme mít pořád prašnou cestu," míní Marie Novotná z ulice Ke Mlýnu.  Je přesvědčená o tom, že setkání se zástupci města musí být co nejdříve, dokud neodjedou dělníci.

Situaci se snaží vysvětlit místostarosta Jindřichova Hradce Bohumil Komínek. „Ulici Ke Mlýnu letos čeká pouze zhutnění a zpevnění povrchu, aby zde bylo možné provádět zimní údržbu. Celý problém je v tom, že tam není vedena dešťová kanalizace. My plánujeme zkapacitnění dešťové kanalizace v celé lokalitě na Kopečku. To znamená v Šeříkové ulici, Spojovací ulici a ulici Ke mlýnu, což bude součástí nějakého jiného projektu, který ale není součástí výstavby splaškové kanalizace," upřesnil místostarosta Komínek.
Město se prý snažilo, aby se celá záležitost vyřešila najednou, ale nebylo to možné.

„Jednali jsme o tom s firmou, která v té lokalitě pracuje na splaškové kanalizaci a oslovili jsme je s tím, zda by se na tom nechtěli podílet jako na vedlejší investiční akci. Bohužel jsme zjistili, že finančně bychom se tak dostali do úplně jiných cenových dimenzí, než kdybychom cenu normálně vysoutěžili, a proto bude nutné řešit tuto věc samostatně," říká Bohumil Komínek.

To je podle místostarosty hlavní důvod, proč zatím nebude položen nový asfaltový povrch. Zpevnění toho stávajícího je jen provizorním řešením. „Jde hlavně o to, aby sem teď mohli lidé normálně jezdit, a aby zde mohla operovat technika pro zimní údržbu," podotkl místostarosta.

Budování nové splaškové kanalizace patřilo k největším investičním akcím, které město v posledních letech zadalo. Náklady se vyšplhaly do výše zhruba 40 milionů korun a práce trvaly téměř jeden a půl roku.

„Nyní už práce v Radouňce prakticky finišují a  stavba by měla být dokončena ještě před termínem. Podle zpráv, které mám k dispozici, by mohlo být celé dílo kompletně hotové k poslednímu říjnu," uvedl místostarosta Bohumil Komínek.