Manipulační řád umožnil měnit množství vody, která do Rožmberku přitékala a odtékala, resp. která putovala přes Novou řeku do Nežárky. Ministr Bendl zároveň obhlédl škody na trase Tábor – Třeboň.
Šéf rybářské společnosti Jan Hůda ministrovi sdělil, že rybník v době nedávno vrcholící povodně zadržel celkem 20 milionů kubíků vody. „Šest, sedm milionů v něm bylo před povodní, třináct do něho přiteklo. Málo se o tom ví,  bere se to jako samozřejmost," uvedl Jan Hůda.

Ten už poněkolikáté zdůraznil, že z hlediska vodohospodářského je Rožmberk geniálním dílem. „Rybník Rožmberk je nedoceněný. Nesmírně se skláním před umem našich předků," podotkl Jan Hůda. Ten zmínil, že rybník jedenáct let čeká na další nákladné investice: fixaci hráze a předělání bezpečnostního přelivu. „Máme tu obrovskou zadržovací kapacitu, která převýší nebo rovná se ostatním přehradám v jižních Čech. Nejrozumnější je zrychtovat Rožmberk, to je klíč ke všemu," vyzval Jan Hůda.

Škody za miliardy

Petr Bendl na hrázi rybníka sdělil, že české zemědělství hlásí po povodni škody zhruba 3,3 miliardy korun. „Víme, že nejvíce z hlediska producentů utrpěli rybáři," uvedl Bendl. Konečná výše ztrát se 
v těch dech upřesňuje.

Úředníci zemědělského státního a intervenčního fondu vyrazili do terénu a se zemědělci, zelináři a výrobci  škody vyčíslují. Například zemědělci na Táborsku nahlásili zaplavení na 622 hektarech orné půdy a na 732 hektarech luk.

Ministr uvedl, že je potřeba pohnout s legislativou v oblasti, aby protipovodňové zábrany byl pojímány jako veřejně prospěšné stavby. „Budeme potřebovat více bagrovat potoky, říčky a řeky hlavně na soutocích. Varujeme, aby se více nepovolala výstavba v zaplavovaných územích, bohužel se tak občas ze strany stavebních úřadů děje," dodal.

Petr Bendl vyzdvihl roli plánovaných suchých poldrů, do nichž mají co mluvit obce a vlastníci pozemků. „Tam se to někdy zadrhává. Obecně poldry podporujeme," řekl ministr u rybníka Rybářství Třeboň. Tato společnost eviduje až 150 poškozených rybníků. Vypláchla je velká voda. „Povodeň nás zastihla ve fázi, kdy vyrábíme kapří plůdek a rybí násady, o což jsme přišli. Předpokládáme, že letos a v příštím roce bude rybí násady nedostatek," zmínil Jan Hůda.

Táborský Jordán

Petr Bendl ve středu také „zkontroloval" právě bagrovaný padesátihektarový táborský rybník Jordán, který má za sebou již druhou záplavu. První stavbu poškodila o Vánocích. „V Táboře už jsem byl a viděl situaci před povodní. Přijel jsem kvůli Jordánu, abych měl představu, co se tu děje,  a mohl informovat vládu. Lépe je jednou vidět, než stokrát slyšet," řekl ministr Petr Bendl.

Od Jordánu stejně jako od Rožmberku Petr Bendl odjížděl s dojmem o profesionální práci. „Když se s těmi lidmi bavíte, tak oni věděli, co mají dělat. Podle mne bylo v dané chvíli nejdůležitější, že jednali s chladnou hlavou a takové lidi potřebujeme," jeho názor směřoval k lidem, kteří přes všechny komplikace s povodní zajišťují obnovu Jordánu. Ministr v Táboře mluvil také 
o účinnosti současných protipovodňových opatření. „Tam, kde nezabraly stoprocentně, nám alespoň dovolily získat čas. Aby si lidé mohli vyklidit obydlí a tu povodeň přečkat," dodal šéf resortu zemědělství Petr Bendl.

Jak pomoci zemědělcům

Co přesně navrhuje ministr zemědělství Bendl pro vyplavené zemědělce? O čem se bude ve vládě jednat a diskutovat?

1 – odložení platby vůči státu, má-li ji poškozený zemědělec aktuálně zaplatit
2 – zajištění půjčky 
s nejnižším možným úročením tak, aby český stát nebyl trestán Evropskou komisí za neoprávněné poskytování hospodářské výhody
3 – odložení plateb vyplývajících z nájemních smluv
4 – šance na využití preventivních, tzv. spících programů, která chce ministerstvo zemědělství aktivovat. Do nich je možné tzv. nalít peníze a spustit je, to znamená vypsat soutěže o evropské peníze
5 – ministerstvo nebude zřejmě trvat na tom, aby se teď konaly kontroly. Nechá postižené zemědělce vydechnout.  Stát dá sedlákům a farmářům prostor, aby se vzpamatovali.  ⋌(boš, aš)