Celkové příjmy v tomto rozpočtu jsou 17 milionů 690 tisíc korun a celkové výdaje 15 milionů 450 tisíc korun. Jde tedy o rozpočet přebytkový ve výši téměř 2,24 milionů korun.

„Rozpočet je koncipovaný jako velmi úsporný a přebytek je plánován hlavně na doplacení k dotacím na velké investiční akce města, jako je kompletní zateplení Základní i Mateřské školy ve Strmilově, velké opravy místních komunikací a lesních cest, rekonstrukce sběrného dvora a další,“ informoval starosta Jaromír Krátký.

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2010 jsou i prostředky na městem zřízené školy a to pro Základní školu Strmilov ve výši 2,1 milionů korun a pro Mateřskou školu Strmilov přes 420 tisíc korun, kde se počítá i s velkou úpravou školní zahrady.

U obou škol je to pouze na provoz. Mzdy a učební pomůcky jsou hrazeny přímo ze státního rozpočtu. Dále schválený rozpočet počítá na celý provoz Knihovny Viléma Martínka ve Strmilově, včetně pobočky v České Olešné, částkou 428 tisíc korun, na kulturu 210 tisíc korun, výjezdovkám hasičů ve Strmilově a v České Olešné 154 tisíc korun, Klubu důchodců 50 tisíc korun a Sboru pro občanské záležitosti na pozornosti k výročím a na vítání dětí 40 tisíc korun.

„Místní spolky a organizace mají v rozpočtu na rok 2010 schválenu na podporu své činnosti a hlavně na práci s mládeží celkových 660 tisíc korun. Rozdělení této částky na jednotlivé organizace schválí rada města po obdržení žádostí a po vyúčtování dotací z roku 2009,“ pokračoval o rozpočtu starosta Krátký.

Největší částka opět připadne Tělovýchovné jednotě Jiskra, kde už je samostatně schváleno 350 tisíc korun na úpravu u fotbalového hřiště, ale počítá se i s podporou sdružení YMCA, Junáka, Sboru dobrovolných hasičů, Českého svazu žen, Svazu tělesně postižených, Kynologického klubu, Českého rybářského svazu, Spolku hráčů cvrčka, Českého červeného kříže, Cyklistického svazu Jindřichův Hradec, ARMSPORT klubu Strmilov a případně i dalších.

Také pojízdné prodejny, které zásobují místní části Palupín, Malý Jeníkov a Leština jsou v rozpočtu dotovány a mimořádně dostává příspěvek 30 tisíc korun na opravu střechy fary i Československá evangelická církev ve Strmilově. Rozpočet samozřejmě počítá i s podporou hospodaření v městských lesích a rybnících.

V podobném úsporném duchu byl zastupitelstvem města schválen i rozpočtový výhled města Strmilov na roky 2010 až 2012.

(jk)