Zdánlivě rutinní záležitost, jakou je schvalování rozpočtu, si na středeční schůzi jindřichohradeckého zastupitelstva vyžádala téměř dvouhodinovou diskuzi. Letošní rozpočet je koncipován jako schodkový, což se nezamlouvalo některým opozičním zastupitelům. Ke kritikům patřil iVojtěch Duba(TOP 09). „Ten rozpočet zkrátka deficitní je, a to je třeba si uvědomit, třebaže se to pokryje takzvanými přebytky z minulého roku. Ty peníze se zkrátka utratí. Není to z naší strany ani tak kritika, jako podnět k tomu, abychom se začali bavit o tom, jak by to mělo být správně," poznamenal Vojtěch Duba, který městské financování přirovnává ke klasickému rodinnému rozpočtu.

„Pokud doma utratím více, než jsou mé příjmy, tak to také nebude fungovat a nepomůže ani to, že si převedu peníze odjinud a budu je různě přelévat. To je spíše účetní klička," dodal. Nelíbí se mu ani neustálé zvyšování kapitálových výdajů. „V současnosti zde není žádná opravdu velká investiční akce. To, že se investuje do různých oprav, je sice správné, ale z hlediska nějakého dlouhodobého rozvoje to není příliš koncepční," konstatoval Vojtěch Duba, který nicméně středeční rozpravu nepovažuje za nějak vyhrocenou. „Některé věci jsme si ujasnili a v mnoha si dali za pravdu," poznamenal.

S tím ovšem tak docela nesouhlasí starosta města Stanislav Mrvka. „Já tuto kritiku nepovažuji ani trochu za oprávněnou a je vidět, že si zde jako ekonomové nerozumíme. Jestliže město každý rok navyšuje kapitálové výdaje, je to dle mého mínění jednoznačně prorůstové. Argumenty, které přednesl kolega Duba, proto považuji za naprosto liché," okomentoval debatu.

I přes drobné rozpory se nakonec letošní rozpočet Jindřichova Hradce podařilo ve středu většinou hlasů schválit a končí tak tradiční novoroční rozpočtové provizorium. Ve schváleném rozpočtu města pro letošní rok se počítá s příjmy 452,8 milionu korun a výdaje budou činit 555,8 milionu. Schodek rozpočtu ve výši téměř 103 milionů korun bude kryt zapojením finančních přebytků z minulých let. „Pro letošní rok je v rozpočtu naplánováno téměř devadesát investičních akcí za zhruba 175 milionů korun. Mezi nejdůležitější rozhodně patří dokončení celkové rekonstrukce objektu staré radnice na náměstí Míru a dokončení splaškové a dešťové kanalizace a čističky odpadních vod v místní části Buk. V Otíně se dočkají dokončení rekonstrukce páteřní komunikace směr Hrutkov a ulice U Nemocnice projde v polovině letošního roku kompletní opravou povrchů. Chystá se i obnova povrchu a podkladních vrstev fotbalového hřiště Vajgar a atletických sektorů," informovala mluvčí radnice Karolína Průšová.