Schvalování rozpočtu pro rok 2019 probíhalo podle vyjádření dačického starosty relativně v klidu. Předcházely mu totiž dvě pracovní schůzky zastupitelů. Největší části městského rozpočtu půjdou na veřejnou správu a do vzdělávání.

Z konkrétních investic uvedl dačický starosta Karel Macků přístavbu ZŠ Komenského, kde se počítá s výdaji kolem 20 milionů korun. „Zároveň bychom chtěli získat přes 11 milionů na dotaci,“ upřesnil.

Druhou velkou akcí bude kluziště za 11 milionů a třetí je pak modernizace městského úřadu za 13,5 milionů korun. „Investice tak v součtu činí více než 84 milionu korun, což je zhruba 30 procent rozpočtu. Na dotacích bychom chtěli získat přes 32 milionů,“ sdělil dačický starosta.

Z menších investic dojde v příštím roce na zateplení tří bytových domů a vybuduje se technická infrastruktura Na Nivách. Připravuje se také řada projektových dokumentací pro budoucí roky.