Podle vyjádření starosty obce Luďka Plucara budou nové povrchy dlážděné, aby byla zajištěna jejich vodopropustnost. „Jednu stranu ulice bude tvořit chodník a na druhé se vybudují parkovací stání,“ přiblížil stavební záměr.

Obec na tuto akci podala žádost o dotaci, nicméně obnova povrchů se bude realizovat i v případě, že Rudolec finanční podporu nezíská. Cena prací by se měla pohybovat kolem tří milionů korun. Začátek akce je stanoven na květen, hotovo má být koncem léta. Po obnově povrchů bude následovat úprava provozu na jednosměrný.