Už v roce 2017 – tedy zhruba rok poté, co zastupitelstvo odsouhlasilo koupi poničené historické budovy zámeckého pivovaru za 7,8 milionu korun z rukou společnosti RBB Invest – započaly první práce na zachování stavby. Město se tehdy pustilo do dočasného zastřešování západní části stavby a zaplatilo za něj přes 4,3 milionu z městské poklady.

Radní města v minulém týdnu rozhodli o podání žádosti o dotaci do havarijního programu na obnovu nemovitých kulturních památek, který každoročně vyhlašuje ministerstvo kultury.

„Předpokládané náklady na provizorní zastřešení tentokrát střední části stavby činí na základně projektové dokumentace odboru rozvoje činí 2,04 milionu korun bez daně. Maximální možná výše dotace je 60 procent uznatelných nákladů,“ vysvětlila mluvčí radnice Karolína Bartošková.

Pokud město dotaci získá, musí zastřešení provést do konce letošního roku. To navíc podporuje fakt, že krajský úřad v listopadu roku 2018 vydal výzvu pro jindřichohradecký městský úřad v podobném duchu.

Jak šel čas s pivovarem
- Předchozí vlastník koupil pivovar v roce 2002 za zhruba 1,5 milionu korun.
- Historickou budovu v sousedství zámku dne 7. září 2011 těžce poničil požár způsobený dětmi.
- Zastupitelé o koupi ruiny za částku 7,8 milionu rozhodli v květnu 2017. Městský odhad celého objektu činil zhruba 9,5 milionu korun, odhad předchozího vlastníka zhruba o tři miliony korun víc.
- Hradečáci po výzvě na úřad zaslali přes 30 nápadů na budoucí využití pivovaru. Procházela je komise čítající 18 členů, město nakonec -
- nicméně do rozpočtu na letošní rok zařadilo milionovou částku na vypsání řádné architektonické soutěže.