Koordinátorka dobrovolníků se psy z.s. Hafík, Ludmila Cimlová přibližuje, vznik této dobrovolnické organizace. „Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s. vzniklo v lednu roku 2001 v Třeboni jako organizace zabývající se výukou a testováním dobrovolníků, výcvikem canisterapeutických týmů a především praktikováním odborné canisterapie. Podnětem k založení sdružení se stala potřeba zavedení profesionálně prováděné canisterapie v České republice.“

Mimo pravidelného docházení do přijímacích zařízení či rodin se dobrovolníci účastní také jednorázových akcí zaměřených na canisterapii. To znamená, že se psy navštěvují například školská zařízení, zdravotně-sociální zařízení, tábory, prezentační akce. „Jako spolek pořádáme i pobytové akce s integračním a canisterapeutickým zaměřením,“ říká koordinátorka dobrovolníků se psy. Za dvacet let působnosti, se ke spolku hlásí dobrovolníci téměř po celé republice. „Největší podíl samozřejmě stále tvoří canisterapeutické týmy z jižních Čech,“ říká Ludmila Cimlová s tím, že ve sdružení je nyní 70 dobrovolníků s 90 psy. Mimo psů dobrovolníci využívají při návštěvách také minikoně, kočky, želvy či králíky.

Jindřichohradečtí kynologové zavítali na dětský tábor Bílá skála.
Kynologové z Hradce zavítali na tábor Bílá skála

Canisterapie je v překladu pozitivní působení psa na člověka. „Jak na jeho fyzickou a psychickou stránku, tak i na tu duchovní. Pes pomáhá snížit pocit osamění, snižuje stres, zvyšuje či udržuje tělesnou kondici, stává se smyslem života či zdrojem kladných emočních prožitků,“ vysvětluje význam terapie. Forem canisterapie je ale více. Může jít o aktivity se psem, kde se dobrovolníci snaží o aktivizaci klientů například prostřednictvím her. „Děti, dospělí i senioři mají z návštěvy pejsků vždy velkou radost,“ sleduje návštěvy koordinátorka.

Dále také může probíhat canisterapie jako cílená terapie za pomoci psa. „Pes je totiž výborný motivační prvek. Když například někdo hůře chodí, tak ho přítomnost psa může snadno motivovat ke zlepšení. Dá se s ním i trénovat například jemná motorika, čtení, barvy a další,“ vyjmenovává možnosti.

Canisterapeutickým psem se ale nemůže stát každý čtyřnohý parťák. „Jedním ze základních parametrů je, že je pes vyrovnaný, dobře ovladatelný, milující nejen svého pána, ale je vstřícný a přátelský k ostatním lidem,“ popisuje vlastnosti vhodného zvířete. Musí být neagresivní, předvídatelný s dobrými sociálními dovednostmi. „Zároveň stěžejní je, jak pes spolupracuje se svým pánem, jak jsou na sebe navázání. Další zásadní skutečností je, jak psovod svému psu rozumí, tedy, jak ho čte. Štěně si může budoucí majitel již vybrat s cílem věnovat se posléze canisterapii,“ poznamenává.

Povahu a dovednosti budoucího canisterapeutického psa může podle odbornice člověk zásadně ovlivnit svým přístupem, výchovou, sociálním prostředím, metodou výcviku. „Taktéž důležitý je výběr vhodného chovatele. Na překážku samozřejmě není, pokud si vezmete pejska z útulku, který bude mít uvedené povahové rysy,“ dodává.

Sdružení funguje na bázi dobrovolnictví. Náklady například na pojištění dobrovolníků, úhradu cestovného, veterinární péči či materiál potřebný pro canisterapii, se pokrývají z grantů. „Nemalý podíl na finančním zabezpečení chodu z.s. Hafík mají i finanční dary, které během roku získáme a za než velice děkujeme,“ doplňuje Ludmila Cimlová.