Za poplatek 500 korun jim ministerstvo vnitra zprostředkuje kontakt.

V Jindřichově Hradci si lidé mohou nechat zprostředkovat kontakt v přízemí budovy úřadu práce v kanceláři číslo 60. Pro zprostředkování kontaktu je k dispozici speciální formulář, který každý zájemce při požádání vyplní.

„Poplatek 500 korun je možno uhradit třemi způsoby, v hotovosti, zakoupením kolku nebo zasláním na účet ministerstva vnitra. Po vyplnění odešleme žádost žadatele na ministerstvo vnitra, kde se mu budou snažit osobu vyhledat. Poplatek je za jedno zprostředkování a nevrací se ani v případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční. Zatím zájemci o zprostředkování nejsou, ale může to být i tím, že o této službě ví málo lidí,“ informovala Dana Sládková z odboru správních agent jindřichohradeckého městského úřadu.

Náležitosti žádosti

V žádosti musí být uvedeny co nejbližší údaje na hledanou osobu, aby se dalo identifikovat, o koho se jedná. Hledaný člověk přitom nemusí být příbuzný. Může se tedy jednat o osobu blízkou nebo úplně cizího člověka, toto žadatel rovněž v příslušné kolonce zaškrtne.

Žadatel se dále může rozhodnout, zda chce zaslat či nezaslat osobě, kterou hledá, kromě kontaktních údajů, také adresu svého trvalého bydliště.

Každý však musí počítat s tím, že výsledek zprostředkování kontaktu je velmi nejistý. Na základě žádosti o zprostředkování kontaktu vyrozumí ministerstvo vnitra žadatele pouze v případě že, se osobu nepodaří v informačním systému evidence obyvatel najít, pokud hledaný člověk nemá trvalý pobyt na území České republiky a pokud hledaný zemřel a zároveň byl ve ve vztahu k žadateli osobou blízkou. Osobou blízkou je podle zákona otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo registrovaný partner.

Ozvat se žadateli není povinností

V případě, že ministerstvo vnitra hledanou osobu najde, zašle jí kontakt na žadatele. Člověk, kterého si přál žadatel najít přitom není povinen žadatele kontaktovat.

Lidé zatím nevědí, co od nové služby čekat. „Jestli to někomu pomůže najít někoho blízkého, kterého roky postrádá a je zoufalý, tak je tato služba v pořádku. Konečný výsledek pro hledající však

může být také naprosto nulový, akorát zaplatí 500 korun. S tím však musí každý dopředu počítat,“ myslí si například Alena Kopecká z Jindřichova Hradce.