"Protože ale finanční krytí nestačí, bude obec na rekonstrukci přispívat. Kostel je kulturní památkou v naší obci,“ sdělil starosta Novosedel, pod něž Mláka spadá, Filip Mencl.

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního příspěvku zdejší římskokatolické farnosti na obnovu věže ve výši 130 tisíc a dokončení opravy střechy filiálního kostela v Mláce za 138 tisíc korun.