Ukázky všedního pracovního dne policisty shlédlo na stopadesát dětí. Předvedl se i kynolog se služebním psem, děti si vyzkoušely výstroj, pořádkové jednotky dopravní policie i práci s ručním leserovým radarem. Děti si také vyzkoušely jaké to je dýchat do přístroje Dröger na měření hladiny alkoholu v dechu.