V první fázi projektu probíhá mezi obyvateli sídliště dotazníkové šetření, které bylo připraveno ve spolupráci s Fakultou managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Město tak zjišťuje, co by lidé chtěli na svém okolí změnit. "Dotazníky byly distribuovány všem obyvatelům sídliště Vajgar přímo do jejich poštovních schránek, zároveň je možné je vyplnit i v elektronické on-line formě na adrese www.jh.cz/zmenvajgar. V průběhu března náhodně oslovují respondenty také studenti Fakulty managementu," upřesnila mluvčí jindřichohradecké radnice Eliška Čermáková a dodala, že z odevzdaných dotazníků zároveň město vylosuje deset výherců, kteří se mohou těšit na pěkné ceny.

Vyplněný dotazník je možné odevzdat nejpozději do pátku 25. března na těchto sběrných místech: plavecký bazén, obchodní dům Kaufland, obchodní dům Albert, nákupní středisko Merkur, Informační centrum v Panské ulici, Městská knihovna, pobočka Vajgar a stejně tak si tady můžete vyzvednout dotazník nový.

Středeční počasí lákalo ven, teploty atakovaly až 20 stupňů.
Hradečáci si užívali nejteplejší den týdne na lavičce, procházce i u vody

Na sobotu 26. března je pak pro veřejnost připravena od 13 hodin urbanistická vycházka. Sraz je před 4. základní školou. "Na 4. základní škole potom od 15 hodin také proběhne sousedské setkání a skupinová diskuse nad mapou s řešitelským týmem územní studie. Srdečně zveme všechny obyvatele Vajgaru, kterým není lhostejné, jak sídliště vypadá," uvedla mluvčí.

Sídliště Vajgar bylo vybudováno v 70. letech minulého století. V posledních letech tu proběhly pouze dílčí úpravy spojené s rekonstrukcí komunikací a parkovacích ploch. Připravovaná studie je ale koncepčním dokumentem, který řeší území jako celek z celé řady perspektiv. Budoucí podoba sídliště bude díky pilotnímu projektu Změň Vajgar ovlivněna také názorem jeho obyvatel a relevantními daty.