Jak však ujistil starosta města Vlastimil Štěpán, jedná se o výjimečnou situaci, neboť se do příštího roku převede na krytí pětadvacetimilionového schodku přebytek z letoška a město má již uzavřené i smlouvy na dotace.

„Proto jsme se takto rozhodli. Nechceme totiž zakonzervovat investice,” uvedl starosta. Rozpočet na příští rok v Dačicích na straně výdajů představuje 140 milionů korun a z toho téměř padesát milionů je určeno právě na nejrůznější investice.

Mezi nejzásadnější patří rekonstrukce komunikací na Červeném vrchu, na kterou se předpokládá kolem osmi milionů a na kterou jsou přislíbené i dotace z operačního programu.

„Dále se bude dokončovat rekonstrukce Kapetovy ulice, na kterou se převede přebytek z letoška a třetí akcí bude rekonstrukce křižovatky Berky z Dubé a Jemnické za hotelem Dyje zhruba za osm milionů korun. Zde jsme již vykoupili jednu nemovitost, která bude zbourána. Akce se uskuteční ve spolupráci s Jihočeským krajem,” dodal Štěpán.

Další finance ve výši zhruba tří milionů korun byly vyčleněné také na modernizaci technologie čističky odpadních vod.

Na základě výsledků ankety mezi občany, kteří si ve městě přáli zachovat biograf, by se mělo kino z Katolického domu, kde jsou nevyhovující prostory, přestěhovat do městského kulturního střediska. Přesun i s digitalizací kina by měl odhadem spolknout dva miliony.
Za využití dotací je v plánu ještě nové technologické centrum městského úřadu a digitalizace povodňových plánů.