Podle informací místostarosty Zdeňka Mráze již radní schválili podání žádosti v rámci grantového programu Jihočeského kraje. Při úpravách by mělo dojít ke zřízení dřevěné podesty u schodiště v šestém patře věže před výstupem na venkovní ochoz a také k doplnění podesty se dvěma schodišťovými stupni u tohoto ramene. Dále by měla být zřízena dřevěná stěna v místnosti zvonice. „Důvodem pro tyto úpravy je zajištění bezpečného přístupu návštěvníků věže na venkovní ochoz a bezpečný návrat zpět,“ vysvětlil Zdeněk Mráz a dodal, že v plné turistické sezoně zde dochází ke křížení těch, kteří směřují na ochoz a těch, kteří jdou dolů. „Při vyhýbání je to tam někdy složité,“ upozornil.

Minimální požadovaná finanční spoluúčast žadatele je 40 procent uznatelných nákladů a předpokládaná cena díla je zhruba 250 tisíc korun. Pokud město dotaci získá, úpravy by měly být hotové do zahájení turistické sezony. „Tato úprava bude určitě ku prospěchu návštěvníků, kteří radniční věž rádi využívají k přehlédnutí širokého okolí ať už s výhledem na historické jádro Třeboně, nebo na okolní rybníky či seníky na Mokrých lukách. Lidé sem chodí rádi i v pořádání trhů a sledují „mraveniště“ dole na náměstí,“ zmínil místostarosta.