Ač s touto investicí letošní rozpočet nepočítal, úřad našel ušetřených 730 tisíc korun částečně ze sanace nemocničního vodojemu a částečně z oprav zadního traktu městského domu 174 na náměstí Míru.

Co se přestaví? - Stavební úprava křižovatky u č. p. 722 na sídlišti Vajgar spočívá v rozšíření oblouku pro odbočení. Souvisí s tím úpravy chodníků, odvodnění a také veřejného osvětlení.

Křižovatku u garáží a paneláku s číslem 722, konkrétně její lomení, je nutné upravit kvůli rekonstrukce části Václavské ulice plánované na příští rok. „Když se opravovala první část Václavské, byl to velký problém pro autobusy a ostatní větší vozidla, která tudy musela projíždět,“ vysvětlil městský radní Bohumil Komínek.

Zastupitelé v následném hlasování přesun peněz jednomyslně schválili.